Consult

Helix Training & Consult opereert met een team van accountmanagers vanuit onderstaande branches:

Dit heeft als voordeel dat uw vraag om een scholing of training altijd bij de accountmanager terecht komt die verstand van de branche heeft. De accountmanager weet vanuit de betrokkenheid bij de branche heel snel hoe uw vraag snel en adequaat moet worden beantwoord.

De accountmanager werkt vanuit de eigen branche om u als klant zo goed mogelijk te bedienen. De methode die de accountmanager daarvoor gebruikt is in de eerste plaats een regelmatig contact met u als klant, hetzij persoonlijk, hetzij via de telefoon of de email. U informeren over onze mogelijkheden en meedenken met u in het helder krijgen van uw vraag is voor ons een belangrijk aspect.

Is uw (scholings)vraag gesteld dan zorgen wij dat uw vraag omgezet wordt in een offerte danwel een advisering en zonodig een doorverwijzing. Gedurende het offertetraject houden wij regelmatig contact met u en brengen daar waar nodig aanvullingen, en/of aanpassingen op de offerte aan.

Als Helix Training & Consult hebben wij verschillende samenwerkingsverbanden met lokale partijen met als doel scholing en arbeidsmarkt nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast hebben wij als accountmanagers regelmatig structureel onderling overleg om informatie uit te wisselen, afstemming te zoeken en allerlei interne processen op elkaar af te stemmen. Dit alles met het doel nog beter op uw vraag in te spelen.

Hebt u een vraag over een training, cursus of een consultancy kunt u contact opnemen met één van onze  accountmanagers.