Download PDF

Zakelijk Engels

Inleiding

De cursus Zakelijk Engels  is bedoeld voor mensen die al op gevorderd niveau in het Engels kunnen communiceren maar op zakelijk gebied hun taalvaardigheid beter willen ontwikkelen. De cursus is ook bijzonder geschikt voor deelnemers die een aantal praktische vaardigheden willen leren en/of hun oude kennis willen ophalen.

In iedere les wordt een case behandeld, die is opgebouwd rond een bepaald onderwerp. Iedere case start met een introductie.
In een case komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Communicatie, hierbij wordt het idioom van veel voorkomende onderwerpen behandeld.
 • Correspondentie, waarbij zakelijke brieven worden behandeld met het bijbehorende idioom.
 • Praktijk, nl.:
  1. leesvaardigheid + oefeningen;
  2. luistervaardigheid + oefeningen;
  3. spreekvaardigheid + oefeningen;
  4. schrijfvaardigheid + oefeningen.

Doel

De opleidingen van Helix Training en Consult kenmerken zich vooral door een op de persoon gerichte positieve manier van lesgeven. De docenten nemen de tijd voor je.

In de cursus Zakelijk Engels worden die onderwerpen behandeld die voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk noodzakelijk zijn. Tijdens deze cursus leert u correct zakelijke correspondentie (brieven, e-mails) te schrijven en (telefoon)gesprekken te voeren. Alle aspecten die in het bedrijfsleven van essentieel belang zijn, komen uitvoerend aan bod. U leert tijdens de cursus zakelijke correspondentie te schrijven en (telefoon)gesprekken te voeren. Tevens wordt aandacht besteed aan vergaderen en presenteren.

Inhoud

In de cursus Zakelijk Engels worden de volgende onderwerpen behandeld:

Grammar

 • Regular and irregular verbs
 • Modal verbs
 • Negations and questions
 • Tag questions
 • Tenses
 • The gerund
 • Personal, relative and possessive pronouns
 • Demonstrative pronouns
 • Indefinite pronouns
 • Nouns and adjectives
 • Plural
 • Adverbs and prepositions
 • Degrees of comparision
 • Indications of possession

Correspondence

 • Letter of application / CV
 • Letter of enquiry
 • Letter of reply
 • An order letter
 • Letter of confirmation
 • Letter of complaint

Idiom

 • Telephone alphabet and punctuation
 • Numbers and money
 • Hours, days, months, periods of time
 • Vocabulary (lijsten te leren woorden)
 • Irregular verbs (lijsten onregelmatige werkwoorden)
 • How to say (lijsten met thematische uitdrukkingen)
 • Additional idiom concerning correspondence

Communication

 • Politeness
 • Introductions
 • Greetings
 • How to make phone calls
 • Take down phone messages (memos)
 • Offering, accepting and declining
 • Giving directions
 • Requests and replies
 • Definite and indefinite frequency
 • Making suggestions

Doelgroep

Het niveau van deze cursus is: Gevorderd

De cursus voor gevorderden is bedoeld voor mensen die al behoorlijk goed Engels kunnen spreken en schrijven en hun taalvaardigheid willen perfectioneren.

Gevorderd:

Uitbreiding op vaktaal Engels waarin het werken op het gebied van zakelijke omgang wordt geoefend, zowel schriftelijk als mondeling.

Afsluiting

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Na afloop en bij voldoende aanwezigheid (80%) ontvangt de deelnemer een verklaring.

Duur

De cursus omvat 10 lesmomenten. Uitgevoerd 1 avond per week, m.u.v. de vakanties. Wij adviseren om buiten de lessen om voldoende te studeren. Dit waarborgt een goede voortgang.

De lestijden zijn van 19.00 tot 21.45 uur.

De cursus gaat van start zodra er zich voldoende deelnemers (8) aanmelden.

Kosten

De cursuskosten bedragen € 549,00 per persoon
Vermelde prijzen zijn exclusief lesmateriaal.
Indicatief bedrag voor lesmateriaal € 45,00.

Locatie

Helix Training & Consult

Ravensteijnweg1
4337 PG te Middelburg

Vlietstraat 11a
4535 HA Terneuzen

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Bijzonderheden

Er wordt met professioneel lesmateriaal (voor volwassenen) gewerkt waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de taal in de praktijk. Het ondersteunend boekmateriaal wordt bij aanvang van de cursus door de docent bekend gemaakt.

Overig

Uitvoering van deze cursus vindt plaats indien zich 8 cursisten aanmelden.

De genoemde kosten zijn exclusief 21 % BTW.