Download PDF

Voldoende Onderricht Persoon (VOP training NEN 3140)

Inleiding

In de Arbo-wet zijn algemene bepalingen opgenomen die gericht zijn op de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De Nederlandse norm NEN 3140 en de Europese norm NEN-EN-50110 sluiten daarop aan. Voor mensen die beperkte werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties of gebruik maken van elektrische installaties, werktuigen en handgereedschappen is de training “VOP” ontwikkeld.

Doel

U leert wat de elektrische gevaren zijn en u kunt de bijbehorende maatregelen bepalen, zodat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat u voldoet aan geldende normen.

Inhoud

De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:
* NEN-EN-50110/NEN-3140;
* Relevante wetgeving;
* Organisatie en aanwijzingen;
* Gevaren van elektriciteit;
* Organisatie, werkprocedures en werkopdrachten;
* Beknopte wisselstroom- en draaistroomtheorie;
* Schakelmaterieel;
* Beveiligingstoestellen;
* Principes en eigenschappen van diverse elektromotoren;
* Toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep

Medewerkers die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door de werkgever zijn aangesteld als voldoende onderricht persoon.

Twijfelt u tussen het volgen van de cursus Vakbekwaam Persoon (VP) of de cursus Voldoende Onderricht Persoon (VOP)? Klik dan op de link hieronder over Benoemingen in de Techniek!

Benoemingen in de techniek

Afsluiting

Na afloop ontvangt de deelnemer een verklaring.

Duur

1 dag van 09:00 uur - 16:00 uur

Kosten

€ 239,00 excl. BTW incl lesmateriaal.

Locatie

Terneuzen of Middelburg

Bijzonderheden

Deze training gaat van start wanneer zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

Overig

In de kostprijs is geen NEN3140 normbundel opgenomen.

Vraag naar de mogelijkheden, om de training bij u op locatie te laten verzorgen.