Download PDF

Veilig Werken op Hoogte B

Inleiding

Jaarlijks vinden in Nederland duizenden ongevallen plaats bij het verrichten van werkzaamheden op hoogte, veelal met ernstige gevolgen. Eén op de vijf arbeidsongevallen met dodelijke afloop is het gevolg van een val van hoogte. De meeste van deze ongevallen zijn het gevolg van:

  • het verlies van evenwicht
  • onvoldoende beveiliging of het ontbreken daarvan
  • verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen zoals ladder, steiger of hoogwerker

De nieuwe Europese richtlijn voor Werken op Hoogte is ook in Nederland geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit. Onder werken op hoogte vallen alle werkzaamheden op platte en hellende daken, platformen etc., waarbij een valgevaar van meer dan 2,5 meter op kan treden.

Doel

Veilig werken op hoogte B : Lijnen als toegang & werkplaats

Deze training is gericht op het veilig en efficiënt: beveiligen, voortbewegen en positioneren met lijnen als toegang en werkplaats, onder normale omstandigheden en in geval van calamiteiten.

Inhoud

De training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Gedurende de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Algemeen
• Huidige rechts en wetkennis aangaande het werken op hoogte
• Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid
• Rope-access principes

Uitrusting & Installeren
• Samenstellen van persoonlijke uitrusting
• Controleren van persoonlijke uitrusting
• Onderhoud van persoonlijke uitrusting
• Touwmanagement en knooptechnieken
• Basisankerpunten
• Y-hang (klein)
• Touwbescherming

Manoeuvres
• Stijgen
• Dalen
• Van stijgen naar dalen
• Stijgen m.b.v. afdaaluitrusting
• Dalen m.b.v. afdaaluitrusting
• Passeren van knopen
• Omleiding passeren
• Tussenanker passeren
• Touwoverstap
• Kantelbelasting bij instap
• Gebruik van werkpositioneringsuitrusting
• Passeren van Touwbescherming
• Afdaling reddingsprocedure

Doelgroep

Deze vijfdaagse cursus is bedoeld voor iedereen die industriële touwtechnieken (professioneel) wil gaan gebruiken. Te denken valt aan werknemers in :

  • (Petrochemische) Industrie
  • Bouw
  • Steigerbouw
  • Scheepsbouw
  • Hulpdiensten(o.a. politie, brandweer,      ambulances)
  • Offshore

Afsluiting

De training wordt afgerond met een examen op de 5e dag. Bij het succesvol afsluiten van dit examen ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Duur

Deze training neemt 5 dagen in beslag.

Kosten

De kosten bedragen € 975,00 per persoon, exclusief BTW.

Locatie

De training vindt plaats in Vlissingen bij de gerestaureerde Scheldekraan.

IMG_0282

Desgewenst kan de training plaatsvinden opuw locatie. Vraag naar de mogelijkheden.

Overig

Trainingen worden verzorgd door gecertificeerde IRATA trainers.
Training kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelnemers.