Download PDF

Veilig Werken op Hoogte (Algemeen)

Inleiding

Jaarlijks vinden in Nederland duizenden ongevallen plaats bij het verrichten van werkzaamheden op hoogte, veelal met ernstige gevolgen. Eén op de vijf arbeidsongevallen met dodelijke afloop is het gevolg van een val van hoogte. De meeste van deze ongevallen zijn het gevolg van:

 • het verlies van evenwicht
 • onvoldoende beveiliging of het ontbreken daarvan
 • verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen zoals ladder, steiger of hoogwerkerIMG_0266

De nieuwe Europese richtlijn voor Werken op Hoogte is ook in Nederland geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit. Onder werken op hoogte vallen alle werkzaamheden op platte en hellende daken, platformen etc., waarbij een valgevaar van meer dan 2,5 meter op kan treden.

De bepalingen gelden voor iedereen die als werkgever/-nemer of gebouwbeheerder/-eigenaar werkzaamheden op hoogte uitvoert of laat uitvoeren. Hierin wordt onderstreept dat de betrokken uitvoerders, gezien de complexiteit van methoden en technieken, een adequate en gerichte opleiding dienen te ontvangen voor de beoogde werkzaamheden. Scholing wordt hierdoor een wettelijke eis.

Doel

Doel van de trainingen Veilig Werken op Hoogte is enerzijds te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen (zie hierboven) en anderzijds deelnemers te scholen in het veilig en verantwoord  werken op hoogtes boven 2,5 m.

Inhoud

Op het gebied van Veilig werken op hoogte onderscheiden wij de volgende
trainingen:

Veilig werken op hoogte A
vaste structuur als toegang & werkplaats
valbeveiliging en werkpositionering

Veilig werken op hoogte B
lijnen als toegang & werkplaats
werkpositionering en Rope Access

Veilig werken op hoogte: Maatwerktrajecten
Scholing en advies op uw bedrijf, vanuit uw specifieke bedrijfssituatie.

Veilig werken op hoogte
Services

Doelgroep

Deze trainingen zijn bedoeld voor iedereen die op hoogte werkt of zich ermee bezig houdt. Te denken valt aan werknemers in de volgende branches / bedrijven:

 • Bouw
 • Steigerbouw
 • Schilders
 • Glazenwassers
 • Schoonmaakdiensten
 • Hulpdiensten (o.a. politie, brandweer, ambulances)
 • Logistieke centra
 • Distributiecentra
 • Postorderbedrijven
 • (Petrochemische) Industrie
 • Scheepsbouw
 • Offshore

IMG_0284

Afsluiting

Alle trainingen worden afgesloten met een examen. Bij het succesvol afsluiten van dit examen ontvangt de deelnemer een certificaat.

Duur

De duur van de trainingen varieren van 1 - 5 dagen.

Kosten

Kijk voor de kosten bij de specifieke trainingen.

Locatie

Trainingen vinden plaats op de unieke trainingslocatie in Vlissingen: de gerestaureerde Scheldekraan!

IMG_0282

Desgewenst kan de training bij u op de locatie plaatsvinden.

Overig

Alle trainingen worden verzorgd door IRATA gecertificeerde trainers.