Download PDF

Veilig werken aan de weg – Leidinggevenden (CROW 96b)

Inleiding

Herhalingsdag voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. De nieuwe CROW-publicaties ‘Werk in Uitvoering’ zijn aangepast aan de veranderende praktijk.
De benodigde maatregelen en voorzieningen bij werken moeten thans gericht zijn op;
- realiseren van goede arbeidsomstandigheden
- bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
- beperken van verkeershinder en voorkomen van files

1wegwerkzaamheden-(2)

Doel

Na het doorlopen van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om met succes het geleerde adequaat toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b( 8 modules);
 • Beschrijving voorbereidingsproces;
 • Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
 • Rijdende afzettingen;
 • Werken op fiets en voetpaden;
 • Werken op kruispunten en rotondes;
 • Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
 • Wegbeheerderschap en mandatering;
 • Bestekken en afspraken met overige bedrijven;
 • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de  weg werken;
 • Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie;

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden die in hun dagelijks werk te maken hebben met bijv. de controle, het bestek, de uitvoering en regelgeving m.b.t. wegafzettingen.

Afsluiting

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat alsmede het zakboekje: “Veilig op Weg” waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de verkeersmaatregelen worden uiteengezet.

Duur

1 dag. Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur.

Kosten

€ 1.150,- per groep van max. 10 deelnemers
Individuele deelname: € 220,-

(alle cursusprijzen zijn excl. BTW)

Locatie

In company, op nader overeen te komen locaties.

Overig

Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn:  beamer alsmede een flap-over of schoolbord.