Download PDF

Veilig werken aan de weg – Autosnelwegen (CROW 96a)

Inleiding

Opleiding voor maatregelen bij werken in uitvoering op auto snelwegen. De publicatie CROW 96a behelst de richtlijnen-WIU(Werken in Uitvoering) die per 1 april 2005 vereist worden.  De benodigde maatregelen en voorzieningen bij werken moeten thans gericht zijn op;

o   realiseren van goede arbeidsomstandigheden
o   bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
o   beperken van verkeershinder en voorkomen van files.

1wegwerkzaamheden-(2)

Doel

Na het doorlopen van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om met succes het geleerde adequaat toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen modulair behandeld:

o   Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96a;
o   Beschrijving voorbereidingsproces;
o   Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
o   Rijdende afzettingen;
o   Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
o   Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de  weg werken;
o   Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie;

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van en de regelgeving m.b.t. wegafzettingen.

Afsluiting

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.

Duur

1 dag. Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur.

Kosten

€ 1.150,- (ex BTW) per groep van max. 112 deelnemers
Individuele deelnemer: € 220,- per dag.

Locatie

In company op nader overeen te komen locaties.

Bijzonderheden

Maximum 12 deelnemers per cursus.

Overig

Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer, overhead-projector alsmede een flap-over of schoolbord.