Download PDF

Veilig Verplaatsen van Lasten (VVL)

Inleiding

De Arbo-wet eist dat medewerkers die gebruikmaken van hijswerktuigen een
opleiding hebben gevolgd. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die de
middelen dagelijks gebruiken, maar ook voor medewerkers die incidenteel van deze
middelen gebruik maken. Bij gebruik van hijswerktuigen en hijsgereedschappen is
een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen te wijten aan onveilig en/of
onjuist gebruik. De persoonlijke veiligheid van uw werknemers staat dus op het
spel! Slecht gebruik leidt bovendien tot beschadigingen, tijdverlies en
ontevreden klanten, of zelfs verlies van klanten. Het is dus niet alleen
verplicht, maar ook voor de veiligheid en voor het doelmatig gebruiken van de
middelen van groot belang dat de medewerkers goed zijn opgeleid.

Doel

De cursus is bedoeld voor alle medewerkers in uw organisatie die regelmatig
hijswerktuigen moeten gebruiken. Ook het leidinggevend personeel dient op de
hoogte te zijn van de meest veilige en juiste werkmethoden.

Inhoud

In de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • De Arbo-wet, normen en voorschriften toegespitst op veilig hijsen.
  • Veiligheid in het algemeen, regels voor veilig werken.
  • Gebruiken beoordeling hijsgereedschappen en werktuigen
  • Aanslaan van lasten

Doelgroep

Let op: vanaf 1 januari 2015 is een VCA diploma verplicht voor het volgen van deze training, indien u een oficieel SOG examen wenst af te leggen.

Afsluiting

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname of een officieel SOG diploma.

Duur

De duur van deze cursus is 1 dag.

Kosten

De kosten van deze training bedragen € 195,00 per persoon, exclusief BTW.

SOG examen: € 50,00

Locatie

Wij adviseren de training bij u op locatie te laten plaatsvinden i.v.m. de door u gebruikte hijsapparatuur. Is dit voor u niet mogelijk kan de training op onze locatie plaatsvinden.

Overig

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden, om deze training in company bij u te laten verzorgen.