Download PDF

VOL VCA (VCA Voor Operationeel Leidinggevenden)

Startdata van deze cursus

Inleiding

De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ten gevolge van wetgeving en in het belang van  de gezondheid en het welzijn van haar werknemers stellen ondernemingen in toenemende mate eisen aan veiligheidsaspecten op en om de werkplek. Steeds meer bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico voeren het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). Ongeveer 10.000 bedrijven in Nederland zijn VCA-gecertificeerd. Het nut van dit certificaat wordt dus alom in de industrie erkend. De mogelijke risico's binnen de onderneming worden op deze manier geïnventariseerd. Meestal wordt het personeel ook meteen getraind om veilig te werken. Hiervoor bestaat de persoonscertificering Veiligheid. In toenemende mate wordt ook het personeel van toeleveranciers en aannemers verplicht deze certificaten te halen.

Bij het bevorderen van de veiligheid speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Hij of zij beschikt over informatie uit de eerste hand over medewerkers, het arbeidsproces en de arbeidsomstandigheden. De leidinggevende bepaalt aan de hand van deze en andere factoren welke veiligheidsmaatregelen door werknemers in acht gehouden dienen te worden.

final logo

Doel

De cursus bereidt u in slechts één dag perfect voor op het officiële
examen voor het desbetreffende diploma, volgens de EN 45013-norm. De examens
zijn gebaseerd op de eindtermen die zijn opgesteld door het Centraal College van
Deskundigen VCA (CCVD-VCA).

Inhoud

Kennis en begrip van relevante onderwerpen uit veiligheid-, gezondheid- en milieuwetgeving en de Europese richtlijnen;
Kennis en begrip over het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid;
Kunnen toepassen van methodes om veilig werk te bevorderen;
Het doel van procedures en werkvergunningen kunnen toepassen;
Taakrisicoanalyses kunnen opstellen;
Kennis van het bedrijfsnoodplan;
Risico's en beheersmaatregelen kennen van geluid, elektriciteit, straling en asbest;
Basiskennis en begrip van gevaarlijke stoffen;
Algemene risico's en beheersmaatregelen voor: besloten ruimten gereedschappen,
Machines en hulpmiddelen hijsen, tillen, lopen werken op hoogte
Basiskennis en begrip van ergonomie
Kennis van juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep

De cursus VOL-VCA is ontwikkeld om de leidinggevende, die niet in het bezit
is van het certificaat "Basisveiligheid VCA", de mogelijkheid te bieden zich in
één keer met één examen te kwalificeren. VOL-VCA bevat alle noodzakelijke eindtermen met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid (B-VCA).

Afsluiting

De examens worden afgenomen door een landelijk gecertificeerd exameninstituut.

Vanaf 1 december 2015 worden alle VCA examens afgenomen via de tablet. Na afloop is de uitslag direct bekend!
Klik HIER voor meer informatie en de voordelen van het nieuwe examineren.

Indien het examen met voldoende resultaat wordt afgelegd ontvangt u het diploma "Veiligheid voor operationeel leidinggevenden” met een daarbij behorende veiligheidspas op creditcard formaat

Proefexamen VOL-VCA
Proefexamen_VOL_VCA_Duits
Proefexamen_VOL_VCA_Frans
Proefexamen_VOL_VCA_Engels
Proefexamen_VIL_VCU_Engels
Proefexamen_VIL_VCU_Nederlands
aanvulling-vil-vcu-4-3

 

Duur

De cursus VCA VOL kunt u als dagcursus (1 dag) volgen.
Lestijden: 08:30 uur - 16:00 uur. Examen: 16:30 uur.

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 195,00 inclusief lesmateriaal, lunch, examenkosten en veiligheidspas op creditcardformaat.

Locatie

LOC in Terneuzen.

Bij voldoende deelnemers kunnen wij de cursus bij u op locatie verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden.

Bijzonderheden

U kunt reeds examen doen voor € 85,00!

Uitslag examen:
Als je het VCA-examen via PBNA hebt afgelegd, kun je hier de uitslag van je VCA-examen opvragen. Deze uitslag is vaak al de 1e werkdag na het examen beschikbaar. Als je het examen ’s avonds gemaakt  hebt, kan het wat langer duren maar het staat er altijd binnen 3 werkdagen op.

Vraag jouw uitslag op in 3 stappen:

  1. vul je achternaam (meisjesnaam) in
  2. selecteer je voorletters & achternaam uit de keuzelijst
  3. vul je geboortedatum in

Overig

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.