Download PDF

Technisch Engels

Inleiding

De meeste mensen kunnen zich mondeling in het Engels aardig redden. Tenminste zolang het gaat over wat algemene onderwerpen. Het wordt vaak al een stuk moeilijker bij technische onderwerpen. In veel opleidingen wordt namelijk aan technisch Engels weinig of zelfs geen tijd besteed. Toch worden technici in de dagelijkse praktijk nogal eens geconfronteerd met Engels in hun vakgebied. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan technische handleidingen en vakliteratuur. Als u ook moeite hebt met vaktaal in het Engels is de training Technisch Engels wellicht een ideale mogelijkheid uw kennis van het Engels op een hoger niveau te brengen.

Doel

De training Technisch Engels is opgezet om technici (of andere belangstellenden) de gelegenheid te bieden hun basiskennis van het Engels te verdiepen en te verbreden naar technische onderwerpen.

Inhoud

Tijdens de training is er zowel voor schriftelijke als voor mondelinge vaardigheden aandacht. Naast het aanleren van algemene technische kennis is er, afhankelijk van de achtergrond van de cursisten, ook ruimte om vakspecifieke onderwerpen aan de orde te laten komen.

Doelgroep

Medewerkers in de techniek die minimaal een basisniveau Engels beheersen op A2 niveau (MAVO/VMBO).

Afsluiting

Na afloop ontvangt de deelnemer een verklaring.

Duur

De cursus bestaat uit 10 lesmomenten van 2,5 klokuur per week

Kosten

Het cursusgeld  bedraagt € 550,00 per persoon excl. lesmateriaal.

Indicatief bedrag lesmateriaal:
Language of Technology sourcebook ISBN: 978-90-01-90073-1 € 46,95/exemplaar
Language of Technology workbook inclusief audio ISBN: 978-90-01-90072-4 € 43,30/exemplaar

Locatie

De cursus wordt zowel in Middelburg als in Terneuzen aangeboden.

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Overig

Deze training gaat van start wanneer zich minimaal 10 deelnemers aanmelden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.