Download PDF

Spreadsheet (Excel)

Inleiding

De cursus Spreadsheet is onderdeel van de opleiding Secretaresse. Als u werkzaam bent of wilt zijn in een secretariële functie en daarvoor competenties wilt behalen, is dit een uitgelezen module. De cursus is ook bijzonder geschikt voor herintreders die een aantal praktische vaardigheden willen leren en/of hun oude kennis willen ophalen.

Kennis van Spreadsheet, een rekenprogramma, zal je vaak van pas komen. Grafieken, reeksen getallen die moeten worden opgeteld en het maken van andere berekeningen kan met het gebruik van een rekenprogramma enorme tijdwinst opleveren.

Doel

De opleidingen van Helix Training en Consult kenmerken zich vooral door een op de persoon gerichte positieve manier van lesgeven. De docenten nemen de tijd voor je. Wij werken samen met het LSSO® (opleidingen voor kantoor- en secretariaatfuncties). Het LSSO is een samenwerkingsverband van opleiders in Nederland en staat garant voor kwalitatief goede administratieve en secretariële opleidingen.

In de cursus Spreadsheet van het LSSO worden die onderwerpen behandeld die voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk noodzakelijk zijn. De module wordt afgesloten met een LSSO-examen.

Inhoud

In de module Spreadsheet (Excel) worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inleiding Windows

 • algemene informatie
 • windows
 • starten en afsluiten van Excel
 • Gegevens invoeren, bewaren en printen

Werkbladen bewerken

 • kolombreedte en rijhoogte
 • kolommen/rijen tussenvoegen/verwijderen
 • kolommen en rijen verbergen
 • cellen selecteren
 • de inhoud van cellen wijzigen
 • de inhoud van cellen verplaatsen/kopiëren
 • cellen samenvoegen
 • titels blokkeren
 • aanbrengen/verwijderen van pagina-einden
 • kop- en voetteksten, paginanummering

Werkbladen opmaken

 • vet, cursief en onderstrepen
 • lettergrootte en - type
 • teksten uitlijnen
 • cellen omkaderen
 • tekstkleur aanbrengen en tekst markeren
 • instelling van de getallencategorie

Werken met meerdere werkbladen

 • werkbladen toevoegen en verwijderen
 • werkbladen verplaatsen en verbergen
 • de naam van een werkblad wijzigen
 • werkbladen kopiëren en koppelen
 • celverwijzingen naar andere werkbladen

Beveiliging van bestanden

 • opslaan met een wachtwoord
 • werkmap beveiligen
 • werkblad beveiligen
 • cellen beveiligen

Berekeningen en formules

 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en percentages
 • een berekening als formule inbrengen
 • formules kopiëren
 • rekenen in uren en dagen
 • formules weergeven in het werkblad

Celverwijzing

 • relatieve celverwijzing
 • absolute celverwijzing

Functies

 • autoSom
 • gem.
 • min. en max.
 • aantal
 • afronden & geheel
 • als
 • nu en vandaag
 • Gegevens sorteren, zoeken en filteren

Grafieken

 • een grafiek maken
 • een grafiek verplaatsen en verwijderen
 • de grootte van een grafiek veranderen
 • de opmaak van een grafiek veranderen
 • gegevens van een grafiek veranderen

Als je de module Spreadsheet volgt werk je met oefenbestanden. In je lesboek wordt aangegeven waar je ze kunt downloaden.

Doelgroep

Voor de cursus Spreadsheet is minimaal het niveau VMBO KB (Kaderberoepsgerichte leerweg) benodigd. Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met MBO niveau 3.

Afsluiting

De module wordt afgesloten met een LSSO-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend landelijk certificaat.

De certificaten voor alle 8 modulen geven recht op het LSSO-diploma Secretaresse.

Duur

De cursus bestaat uit 10 lesavonden, 1 avond per week.
De lestijden zijn van 20.00 tot 21.30 uur
Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus van start volgens lesrooster donderdagavond 16 januari 2014 op locatie van Helix Training & Consult te Middelburg.

Kosten

De cursuskosten bedragen € 255,00 per persoon per module.
Vermelde prijzen zijn exclusief lesmateriaal en examinering.
Indicatief bedrag voor lesmateriaal, syllabi en examinering  € 45,00
Herkansing per module, indien van toepassing: € 25,00

Locatie

Helix Training & Consult
Ravensteijnweg 1
4337 PG te Middelburg

Overig

Uitvoering van deze cursus vindt plaats indien zich voldoende cursisten aanmelden.

De genoemde kosten zijn exclusief 21 % BTW.