Download PDF

Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

Inleiding

Hebt u enige kennis van administratie of bent u al werkzaam in een financieel-administratieve functie? Wilt u zelfstandig de boekhouding voeren en bent u klaar voor een carrière in het bedrijfsleven? Dan is de opleiding PDB® voor u een absolute aanrader.

Praktijkdiploma Boekhouden is een brede en gevarieerde opleiding. De cursus leidt op tot het landelijk erkend examen Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) bij de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering. Gedegen en zeer actueel. Naast vakkennis is ook de wijze waarop deze in de praktijk wordt toegepast belangrijk. Daarom leert u niet alleen de systematiek van het boekhouden, maar ook de uitvoering daarvan in het computerprogramma AccountView. Berekeningen maakt u ook in het spreadsheetprogramma Excel.

Het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) bestaat uit Associatie diploma Basiskennis Boekhouden (BKB®) en Associatie diploma Basiskennis Calculatie (BKC®), plus de 4 schriftelijke onderdelen: Financiële Administratie (FA), Kostprijscalculatie (KP),  Periodeafsluiting (PA) en Bedrijfseconomie (BE).

Doel

Associatie_BrochureAD_def03.indd

 

 

 

De cursus leidt op tot het landelijk erkend examen Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) bij de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering..

Inhoud

Het door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering ontwikkelde competentieprofiel vormt de basis voor de opleiding. Uitgangspunt zijn de door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering geformuleerde eindtermen en toets criteria.

Inhoud module Financiële Administratie
De moduel Financiële Administratie is een flinke stap in de goede richting om zelfstandig de boekhouding te kunnen voeren van een klein of middelgroot bedrijf. U kunt mutaties journaliseren met betrekking tot kostprijs-, resultaat- en verkoopprijsberekeningen. U leest en beoordeelt zonder problemen overzichten uit een computerboekhouding. Daarnaast beschikt u over theoretische kennis van kredietverlening, facturering en de administratieve organisatie van een bedrijf.

Inhoud module Kostprijscalculatie
Hoe staat het bedrijfsresultaat ervoor? Wat is de kostprijs en hoe verhoudt zich dit tot de verkoopprijs? Met het Associatiecertificaat Kostprijscalculatie op zak, geeft u moeiteloos antwoord op deze vraag. U weet hoe u productie- en verkoopresultaten berekent en hebt inzicht in resultaten en presentatiemethoden. U maakt zonder problemen een kostprijs-, resultaat- en verkoopprijsberekening. Door de focus op het toepassen van de theorie, kunt u direct de geleerde materie in de praktijk brengen.

Inhoud module Periodeafsluiting
Winst of verlies? Dat wil een onderneming zo snel mogelijk weten. De periodeafsluiting is dus een belangrijke taak van een financieel medewerker. Na afronding van een boekhoudkundige cyclus weet u of de onderneming winst- of verliesgevend was.

Met deze module op zak, kunt u boekingen verrichten voor de periodeafsluiting. U leest en beoordeelt overzichten uit een computerboekhouding en berekent inkoop, verkoop, kosten en opbrengsten. Theoretische kennis van bijvoorbeeld aandelen en obligaties, verschillende ondernemersvormen en jaarverslaggeving? Die past u probleemloos in de praktijk toe.

Inhoud module Bedrijfseconomie 1
Bedrijfseconomie 1 is gericht op de financieel-economische bedrijfsvoering van een organisatie. Met Bedrijfseconomie 1 hebt u de basistheorie paraat. U hebt inzicht in de belangrijkste bedrijfseconomische begrippen en kunt grafieken en tabellen lezen. Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit berekent u met precisie. Tot slot rapporteert u over financiële ontwikkelingen met behulp van diverse diagrammen.

Verder groeien?
In combinatie met Basiskennis Boekhouden (BKB®), Basiskennis Calculatie (BKC®), Financiële Administratie, Kostprijscalculatie en Periodeafsluiting, levert dit certificaat u het Associatie PDB® op. Eén van de meest gevraagde diploma’s in het administratieve werkveld.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die enige kennis heeft van het vak boekhouden en zich hier verder in wil verdiepen.

Vooropleiding
Om in het bezit te komen van het Praktijkdiploma Boekhouden dient u in het bezit te zijn van de diploma’s Basiskennis Boekhouden en Basiskennis Calculatie of hiervoor zijn vrijgesteld en voldoende resultaat behalen voor de twee verdiepende modules. Voor informatie over mogelijke vrijstellingen zie www.associatie.nl

Om deel te kunnen nemen aan de opleidingen Basiskennis Boekhouden (BKB®), Basiskennis Calculatie (BKC®) is geen specifieke vooropleiding vereist. Onafhankelijk van de vooropleiding is iedereen toelaatbaar tot de examens. Algemene ontwikkeling minimaal op l.b.o.-niveau wordt geadviseerd.

Vervolgopleiding
Na afronding van de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (of met de vier deelcertificaten van PDB®) is de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA®) een goede vervolgopleiding voor hen die zich verder willen verdiepen en carrière willen maken in de financieel-administratieve sector.

Voor degenen die zich verder willen ontwikkelen in de richting van de
salarisadministratie is de opleiding Praktijkdiploma Loondadministratie (PDL®) een goede keus.

Niveau opleiding
Het niveau van de opleiding PDB® is vergelijkbaar met het niveau mbo-4.

Afsluiting

De examens voor de erkende diploma’s Basiskennis Boekhouden, Basiskennis Calculatie en Praktijkdiploma Boekhouden worden landelijk afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering. De examens van BKB® en BKC® worden flexibel en online afgenomen.

De 4 afzonderlijke per module afgenomen examens van het PDB® deel vinden viermaal per jaar plaats. U moet zich voor elk cursusonderdeel afzonderlijk aanmelden. U kunt tijdens twee examenronden zowel aan het dag als aan het avondexamen deelnemen.

Let op dat u zich op tijd aanmeldt! U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding en betaling van het verschuldigde examengeld aan de exameninstantie Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering.

Voor meer informatie en het downloaden van examenaanvragen verwijzen we u graag naar de website van de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering: www.associatie.nl.

Geldigheid examens
Tenzij anders wordt aangegeven zijn de resultaten van een examen onbeperkt geldig.

Aanvragen diploma
Voor Basiskennis Boekhouden en Basiskennis Calculatie ontvangt u een diploma, tesamen levert dit het diploma Financial Assistant op. Na het behalen van de PDB modules kunt u samen met het diploma Financial Assistant het diploma Praktijkdiploma Boekhouden aanvragen. Beide diploma’s vraagt u aan bij de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, www.associatie.nl.

Proeftoetsen van de diverse modulen vind u onderaan op deze website pagina. Meer oefenmateriaal kunt u ontvangen van de docent tijdens de cursus of zelf downloaden via de site van de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering.

Duur

De duur van de opleiding is 1 tot 2 jaar, afhankelijk van uw vooropleiding, eventuele vrijstellingen en combinatie van modules. Meer informatie over vrijstellingen kunt u vinden op de site van de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering, www.associatie.nl.

De opleiding PDB®, modulen FA/KP/PA/BE bestaat uit 28 lesmomenten, 1 avond per week. De lestijden zijn van 18.30 - 21.30 uur
Bij voldoende aanmeldingen gaat de opleiding weer van start in september 2015, op locatie Helix Training & Consult te Middelburg.

Leerstofverdeling
Sept. 2015 - januari 2016: FA + KP
Januari 2016- juni 2016: PA + BE

Studiebelasting
U dient rekening te houden met circa 4 uur zelfstudie per week per module.

Kosten

Bij de opleiding PDB® kunt u kiezen voor een inschrijving per losse module of voor totaalinschrijving (4 modulen).

De kosten voor de totale opleiding PDB® (let op exclusief de opleidingen BKB® en BKC®) komen in totaal op  €1500,00 per persoon exclusief 21 % BTW.

U kunt ook per module aanmelden. Hieronder zijn de kosten van de afzonder­lijke modulen vermeld:

Financiële administratie: € 375,00.
Kostprijscalculatie: € 375,00.
Bedrijfseconomie: € 375,00.
Periodeafsluiting: € 375,00.

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW,  lesmateriaal en examinering.

De actuele boekenlijst kunt u onderaan deze pagina bekijken. Zie voor het overzicht kosten lesboeken BKB® en BKC® tevens de pagina's van de betreffende opleidingen.

De kosten voor het examen van PDB® zijn:
De kosten voor één examen van PDB® zijn € 134,00 exclusief btw.

Kortingsregeling
Bij combinatie van twee examens ontvangt u 25% korting.
Bij combinatie van drie examens ontvangt u 37,5% korting.
Bij combinatie van vier examens ontvangt u 50% korting.

De korting geldt alleen indien u meerdere examens van één diploma in één examenronde aflegt. Let op, een combinatie van dag- en avondexamen is hierbij niet mogelijk.

Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen aangebracht door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering.

Locatie

Locatie Helix Training & Consult
Ravensteijnweg 1
4337 PG te Middelburg

Bijzonderheden

Lesmateriaal

Wij raden u aan de boeken pas te bestellen als u zeker weet dat de opleiding of module van start gaat. Elk semester wordt de boekenlijst geactualiseerd. In verband met deze actualisering raden wij u aan geen boeken aan te schaffen voor een volgend semester in verband met bijvoorbeeld het verschijnen van een nieuwe druk van de aan te schaffen literatuur.

.

Overig

Deze opleiding gaat van start indien zich minimaal 6 deelnemers aanmelden.

Op de website www.associatie.nl vindt u alle informatie terug die betrekking heeft op de landelijke toetsing.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Download uw lesrooster en aanvullend materiaal