Download PDF

Ploegleider BHV

Inleiding

Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan de groep BHVers die op het moment van de calamiteit aanwezig zijn. Een Ploegleider BHV is hiervoor de aangewezen persoon. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Doel

Deelnemer adequaat te instrueren in de rol van Ploegleider BHV bij calamiteiten inclusief de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie.

Inhoud

Tijdens de cursus Ploegleider BHV worden de volgende onderwerpen behandeld:
•Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider
•Werken met scenario's
•Leidinggeven aan de BHV-inzet
•Alarmering- en communicatiemiddelen

Doelgroep

Deelnemer die gecertificeerd BHVer is en zich wil bekwamen in de competenties Ploegleider BHV.

Afsluiting

Gedurende beide lesdagen wordt de deelnemer beoordeeld op de praktijkhandelingen die verricht worden. De training wordt afgesloten met een schriftelijk examen bestaande uit meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het NIBHV Diploma Ploegleider BHV.

Duur

2 lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur op 11 en 18 april 2016.

Kosten

De uitvoeringskosten bedragen € 495,=. Dit is inclusief examen en catering kosten, exclusief BTW.

Locatie

Middelburg.

Bijzonderheden

Deze training gaat van start indien zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

Overig

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig BHV diploma.