Download PDF

Basiscursus BLS & AED (Reanimatie)

Inleiding

Jaarlijks worden in ons land ruim 10.000 mensen buiten het ziekenhuis door een plotselinge hartstilstand getroffen. Het aantal gevallen van een plotselinge hartstilstand neemt sterk toe met het stijgen van de leeftijd.
De onderliggende oorzaak bij volwassenen is meestal acute hartproblemen. Op het moment dat het slachtoffer in elkaar zakt is er bijna altijd sprake van een ernstige hartritmestoornis. Tijdens deze hartritmestoornis ligt de hartspier heftig te trillen, zonder bloed rond te pompen (het zgn. kamerfibrilleren). Pas na enige minuten stopt dit kamerfibrilleren en ligt het hart echt stil. BLS-technieken, bijv. reanimatie (uitwendige hartmassage en mond-op-mond beademing) al dan niet in combinatie met het gebruik van een AED, vergroot de overlevingskans van een slachtoffer tot het moment dat professionele hulp aanwezig is en er gedefibrilleerd kan worden.

 

Doel

Cursisten competent maken in het toepassen van BLS/AED technieken

Inhoud

Onderwerpen die binnen de cursus aan de orde komen zijn conform de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting.

Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren:
  • Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert.
  • Hoe u borstcompressies en beademingen uitvoert.
  • Hoe u een bewusteloos slachtoffer dat normaal ademt in stabiele zijligging moet leggen.
  • Hoe u een automatische externe defibrillator gebruikt.
  • Hoe u een bewusteloos slachtoffer dat ademt in stabiele zijligging plaatst.

Binnen de cursus ligt het accent op zowel de theorie (achtergronden) als de praktijk (toepassen) van technieken.

Doelgroep

Iedereen die privé of beroepshalve belangstelling heeft voor het aanleren van Basic Life Support (BLS) / Reanimatie vaardigheden voor volwassenen en het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Aan deze cursus is het lesmateriaal "Basale Reanimatie inclusief de AED" verbonden, hetgeen u kunt downloaden. Het verdient aanbeveling het lesmateriaal voorafgaand aan de cursus te bestuderen.

Basale reanimatie bij volwassenen

Afsluiting

Indien de cursus met een voldoende beoordeling wordt afgesloten ontvangt u een verklaring van deelname.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Geadviseerd wordt om jaarlijks een herhalingstraining te volgen.

Duur

De cursus BLS & AED duurt 3,5 klokuren

Kosten

De kostprijs bedraagt € 85,= excl. BTW, het lesmateriaal kunt u downloaden.

 

 

Locatie

Middelburg: locatie Ravensteijnweg, 4337 PG

Bijzonderheden

Het lesmateriaal kunt u hier downloaden.

Basale reanimatie bij volwassenen

 

Overig

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.