Download PDF

Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Inleiding

De cursus MBA is een opleiding op middelbaar niveau met betrekking tot bedrijfseconomische administratieve kennis en is een logisch vervolg op Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

MBA’ers vervullen functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en zijn vaak de administratieve spil in het bedrijf. Denk aan bedrijven in de ICT, gezondheidszorg en accountantskantoren, van MKB tot multinational, van kleine stichting tot groothandel en in uiteenlopende sectoren (productie, handel, dienstverlening en non-profit). Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidinggevende positie in financieel-administratieve richting ambiëren. Kortom, een opleiding met veel toekomstperspectief. Zeer de moeite waard om te halen!

Doel

Associatie_BrochureAD_def03.indd

 

 

 

De cursus leidt op voor het landelijk erkende examen van de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering en is bestemd voor iedereen die wil doorgroeien naar een middenmanagement functie op administratief gebied. De kennis kan zowel in het bedrijfsleven als de non-profit sector worden toegepast.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier onderdelen:

a.    Bedrijfseconomie (BE)
b.    Bedrijfsadministratie journaalposten (BA)
c.    Financiële rapportage en analyse / Bedrijfsstatistiek (FRA)
d.    Belastingwetgeving (BW)

Wij adviseren u om eerst Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (Journaalposten) af te ronden, voordat u met Financiële Rapportage & Analyse begint.

Hieronder ziet u een beknopte inhoud van de leerstof per module.

Inhoud module Bedrijfseconomie 2 (BE)
Bedrijfseconomie 2 op uw cv? Dan bent u voor alle bedrijfseconomische beslissingen een waardevolle adviseur voor directie of management. U hebt inzicht in diverse economische begrippen. U maakt kostprijsberekeningen en past kostenbudgettering en -bewaking toe. Ook het analyseren van een jaarrekening is een bruikbare eigenschap, die u na het afronden van Bedrijfseconomie 2 in huis hebt.

Inhoud module Bedrijfsadministratie (journaalposten) (BA)
De bedrijfsadministrateur is een belangrijke schakel in een onderneming. Alleen de leidinggevende boekhouder kan antwoord geven op de vraag: ‘Hoe staat de organisatie er financieel voor?’ Met het Associatiecertificaat Bedrijfsadministratie (Journaalposten) weet u exact wat het vak inhoudt. U kunt diverse soorten boekingen doen en berekeningen maken om duidelijke informatie te verstrekken over de bedrijfsadministratie van uw organisatie. Daarbij hebt u met dit certificaat gedegen kennis op het gebied van loonadministratie, bedrijfsbegrotingen, kostensoorten en kostenplaatsen.

Inhoud module Belastingwetgeving (BW)
Belasting: leuker kunt u het niet maken. Wel makkelijker: met het volgen van de module Belastingwetgeving. U kent de wetten die van belang zijn voor de werkgever en werknemer en weet hoe u ze moet toepassen. Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen, doet u moeiteloos de belastingaangifte.

Inhoud module Financiële Rapportage en Analyse (FRA)
Het maken en analyseren van een financiële rapportage is een flinke klus en van groot belang voor uw organisatie. U legt verbanden tussen de onderdelen van de balans: de winst- en verliesrekening. Het kasstroomoverzicht kunt u onderkennen, berekenen, beoordelen en analyseren. Het blijft niet bij het maken van een sterke rapportage en analyse, u presenteert deze ook in woord en beeld. Daarbij is het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken belangrijk: uw rapportage geeft een helder beeld van de financiële situatie. Met de moduel Financiële Rapportage & Analyse op zak, kunt u nauwkeurig en efficiënt de gevraagde gegevens in kaart brengen. U levert een stevige bijdrage aan de financiële afdeling.

Verder groeien?
In combinatie met Bedrijfsadministratie (Journaalposten), Bedrijfseconomie en Belastingwetgeving, levert dit certificaat u het Associatiediploma MBA op. Een veelgevraagd diploma met een krachtige marktpositie voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector.

Doelgroep

Met het diploma MBA kunt u zelfstandig een functie uitvoeren in de financieel-administratieve sector:

  • Financieel medewerker
  • Economisch medewerker
  • Verantwoordelijke functie op financieel-administratief gebied

Toelating
Om te worden toegelaten tot het examen MBA, bent u in het bezit van één van de volgende stukken:

  1. Het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) of Associatie-cijferlijsten waaruit blijkt dat u voor de vier schriftelijke examens van PDB® (financiële administratie, kostprijscalculatie, periodeafsluiting en bedrijfseconomie) een voldoende cijfer (zes of hoger) hebt behaald.,
  2. Een mbo-diploma niveau 4 of hoger of;
  3. Het havo- of vwo-diploma of;
  4. Een reeds behaald MBA-certificaat of een reeds behaald MBA-cijferlijst van de Associatie of;
  5. Een diploma, behaald in het buitenland, dat gelijkwaardig is aan een van de hierboven genoemde diploma’s (punt 1 t/m 3). Voorwaarde is dat u een verklaring 'Internationale Diploma Waardering' (www.idw.nl) of een verklaring van de Geldergroep kunt overleggen of;
  6. Een bewijs van inschrijving bij een hbo-opleiding waarvan MBA onderdeel uitmaakt.

Afsluiting

Per onderdeel wordt een examen afgenomen. Het examen van de module Bedrijfsstatistiek wordt in een afzonderlijke zitting aangeboden, maar deze module maakt deel uit van het onderdeel Fin. rapportage en analyse. De vier certificaten BE, BA, FRA en BW zijn inwisselbaar voor een volledig MBA diploma. De certificaten blijven onbeperkt geldig. Het behaalde MBA-diploma is vergelijk­baar met propedeuse HBO-niveau. De examens worden tweemaal per jaar afgenomen; in januari en juni.

Voor MBA-studenten die bepaalde modules al hebben behaald geldt een over­gangsregeling. Meer informatie hierover vindt u op de website www.associatie.nl

Duur

De cursus bestaat uit 30 lesmomenten, 1 avond per week
De lestijden zijn van 18.30 - 22.00 uur
Bij voldoende aanmeldingen gaan de modulen FRA en BW van start volgens lesrooster woensdagavond 3 september 2014 op locatie Helix Training & Consult te Middelburg.

De leerstofverdeling is als volgt:

Modulen BE + BA
3 September 2014 -  17 december 2014
Modulen FRA + BW:
7 Januari 2015 -  22 april 2015

De module-examens worden afgenomen in april en juni 2015. Voor alle onderdelen zijn examen­trainingen in het programma opgenomen.

Voor het bestuderen van de leerstof en het maken van opgaven dient u rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 4 à 6 uur per week.

Kosten

Kosten totaal opleiding Moderne Bedrijfsadministratie: € 1.858,00.

U kunt zich per module aanmelden voor deze opleiding.Hieronder zijn de kosten van de afzonder­lijke modulen vermeld.

Bedrijfsadministratie: € 545,00
Bedrijfseconomie: € 545,00
Fin. Rapportage & analyse: € 545,00
Belastingwetgeving: € 430,00

Vermelde prijzen zijn exclusief 21 % BTW, de kosten voor het lesmateriaal en examinering.

Indicatief bedrag voor lesmateriaal € 145,00 per module.
De kosten voor één examen van MBA zijn € 168,00 exclusief btw.

Kortingsregeling
Bij de combinatie van twee examens ontvangt u 25% korting.
Bij de combinatie van drie examens ontvangt u 37,5% korting.
Bij de combinatie van vier examens ontvangt u 50% korting.

De korting geldt alleen indien u meerdere examens van één diploma in één examenronde aflegt. Let op, een combinatie van dag- en avondexamen is hierbij niet mogelijk.

Locatie

Locatie Helix Training & Consult
Ravensteijnweg 1
4337 PG Middelburg

Bijzonderheden

De aan te schaffen literatuurlijst kunt u hier vast bekijken.

MBA boekenlijst 2014-2015

Wij raden u aan de boeken pas te bestellen als u zeker weet dat de opleiding of module van start gaat. Elk semester wordt de boekenlijst geactualiseerd. In verband met deze actualisering raden wij u aan geen boeken aan te schaffen voor een volgend semester in verband met bijvoorbeeld het verschijnen van een nieuwe druk van de aan te schaffen literatuur.

Overig

Uitvoering van deze cursus vindt plaats indien zich voldoende (8) cursisten aanmelden.

Download uw lesrooster en aanvullend materiaal