Download PDF

Praktijkdiploma Medisch Secretaresse

Inleiding

Zoekt u een afwisselende en interessante baan in de gezondheidszorg? Vindt u het interessant om secretariële vaardigheden te combineren met medische kennis? Kies dan voor onze opleiding Medisch Secretaresse.

Als Medisch Secretaresse bent u de spil binnen een medische instelling. U ondersteunt medici in interne en externe contacten, correspondentie en administratie en ontvangt patiënten. Met dit uitgebreide takenpakket heeft u als medisch secretaresse dan ook een gevarieerd beroep. Om uw werk goed te kunnen doen, bent u sociaal en secretarieel vaardig, heeft u een gedegen kennis van medische terminologie en weet u de weg in het medisch vakgebied.

Doel

Je mag jezelf Medisch Secretaresse noemen als je de algemene secretariële vaardigheden beheerst en daarnaast kennis hebt van een aantal specifieke aspecten van het werken in de gezondheidszorg.

Tijdens deze studie leert u medische terminologie te gebruiken in rapportages en correspondentie. Bovendien bent u na afloop van de cursus in staat om de belangrijkste medisch-ethische kwesties te benoemen en de werking van het menselijk lichaam uit te leggen met behulp van anatomische en fysiologische begrippen. Na afloop van de cursus kunt u aan het werk in een veelzijdige baan in ziekenhuizen, klinieken, paramedische organisaties en bedrijven in de gezondheidszorg.

Inhoud

De opleiding Medisch Secretaresse bestaat uit de modules:

  • Medische Terminologie (MDT) 8 avonden
  • Medische Kennis (MDK) 12 avonden
  • Medische Correspondentie (MDC) 6 avonden

Inhoud van de modulen

De module Medische Terminologie stelt de deelnemer in staat kennis op te doen van de hedendaagse medische termen. De opleiding bevat de meest voorkomende samengestelde medische vaktermen en het achterhalen van tenminste de algemene betekenis van de termen. Je bent in staat medische begrippen te vertalen van het Latijn in het Nederlands en van het Nederlands in het Latijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen.

In de module Medische Kennis wordt ingegaan op de bouw en werking van de verschillende orgaanstelsels en zal de pathologie aan de hand van veel voorkomende ziektebeelden, ziekteverschijnselen, oorzaken en therapie behandeld worden.

De module wordt geexamineerd middels meerkeuze vragen over:

  • Anatomie van het menselijk lichaam
  • Fysiologie van het menselijk lichaam
  • Pathologie van het menselijk lichaam
  • Medische specialismen

Tijdens de module Medische Correspondentie cursus Medische Correspondentie leert u op de band opgenomen medische brieven direct in briefvorm uit te werken op de computer. Naast het oefenen van het uitwerken van de medische brieven zullen ook een groot aantal onderwerpen van Word worden behandeld.

Doelgroep

Het diploma Medische Secretaresse heeft het niveau mbo-4 (secundair onderwijs, tweede fase laag) volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) met code 413512 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een mavo- of vmbo diploma met bij voorkeur biologie in het vakkenpakket voldoende. U moet over kennis van Word beschikken en voldoende typevaardigheid hebben.

Instroom in de loop van een cursusjaar is mogelijk. De modulen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Afsluiting

Associatie_BrochureAD_def03.indd

U kunt voor elke module afzonderlijk examen doen. In het cursusjaar 2014-2015 worden de modules Medische Terminologie (MDT) en Medische Kennis (MDK) afgenomen flexibel online afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).

De module Medische Correspondentie (MDC) wordt door het BCE afgenomen.
Als u slaagt voor alle modules ontvangt u het diploma Medisch Secretaresse van het BCE.

Duur

De gehele opleiding duurt 26 weken en wordt gegeven op woensdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur in Middelburg. U moet rekening houden met minimaal 6 uur studie per week.

U kunt voor elke module afzonderlijk examen doen. In het cursusjaar 2014-2015 worden de modules Medische Terminologie (MDT) en Medische Kennis (MDK) afgenomen door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering. De examens worden door de Associatie verzorgd in opdracht van Stichting BCE (http://www.praktijkexamens.nl/bce/bce_colofon_frame.htm)

De module Medische Correspondentie (MDC) wordt door het BCE afgenomen.
Als u slaagt voor alle modules ontvangt u het diploma Medisch Secretaresse van het BCE.

Bij voldoende aanmeldingen gaat de opleiding van start volgens lesrooster woensdagavond  september 2014.

Kosten

Totale cursuskosten, exclusief lesmateriaal en examengeld bedragen € 1475,00 per persoon exclusief kosten voor lesmaterialen en examenkosten.
Boekengeld circa € 150
Examengeld circa € 307

De modulen zijn ook los te volgen:
Module Medische Terminologie: € 395,00
(plus ca € 150 boekengeld en € 125 examengeld)

Module Medische Kennis € 695,00
(plus ca € 150 boekengeld en € 125 examengeld)

Module Medische Correspondentie € 395,00
(plus ca € 50 boekengeld en € 75 examengeld)

Locatie

Leslocatie Helix Training en Consult
Ravensteijnweg 1
4337 PG te Middelburg

Overig

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Voor informatie over, en bestellen van het te gebruiken lesmateriaal Handboek Medisch Secretaresse, kijkt u op de website van BCE: http://www.praktijkexamens.nl/bce/bce_colofon_frame.htm