Download PDF

Installatie Werkverantwoordelijke Hoogspanning en Laagspanning (Siemens)

Inleiding

U bent werkzaam in midden- en hoogspanningsinstallaties en bent betrokken bij schakelwerkzaamheden, nieuwbouw, reparatie en onderhoud. U wilt goed geïnformeerd zijn over de techniek, regelgeving en procedures om veilig te werken en dit eventueel via een examen en STIPEL certificaat borgen.

Doel

Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:

 • kennis van de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties;
 • kennis van de elektriciteitsvoorziening;
 • kennis van de opbouw en de functie van de installatie;
 • kennis van de theoretische achtergronden van de elektrische energietechniek benodigd om veilig te kunnen werken in hoog- en laagspanningsinstallaties;
 • kennis van de gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in elektrische installaties;
 • kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de Installatie- Werkverantwoordelijke zoals vastgelegd in de NEN 3140 en 3840.

 

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:

 • elektrotechnische risico's vermijden die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en vlambogen door kortsluiting;
 • componenten in hoog- en laagspanningsinstallaties herkennen en de toepassing ervan benoemen;
 • beoordelen op welke wijze en met welke hulpmiddelen bedienings-en veiligheids handelingen moeten worden uitgevoerd en deze handelingen uitvoeren aan de hand van werk- en bedieningsplannen;
 • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen en toepassen om veilig en risicomijdend te werken;
 • Werk- en bedieningsplannen uitschrijven.

Inhoud

De onderwerpen in deze cursus zijn:

 • ARBO wetgeving en de normen NEN 3140 en 3840;
 • taken en bevoegdheden van de Installatie- Werkverantwoordelijke;
 • opbouw landelijk elektriciteitsnet;
 • netstructuren en sterpuntsbehandeling bij industriële en openbare netten;
 • schakelmateriaal;
 • transformatoren;
 • lezen en interpreteren van elektrische schema's;
 • thermische en dynamische kortsluitvastheid en gevolgen van overbelasting;
 • werking van storingsindicatoren en beveiligingsrelais;
 • het schakelen in hoog- en laagspanningsinstallaties;
 • het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen;
 • opbouw en functie van hoog- en laagspanningsinstallatie
 • werk- en bedieningsplannen.

Doelgroep

Minimaal MBO 4 elektrotechniek bij voorkeur aangevuld met enige jaren werkervaring.

Afsluiting

Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname.

Voor deze training kan tevens een landelijk examen worden afgenomen conform STIPEL, raadpleeg hiervoor de site www.stipel.nl  Het STIPEL examen is niet in de prijs inbegrepen

 

Duur

6 dagen van 08.30 tot 16.00 uur

Kosten

€ 1995,00 excl. BTW en STIPEL examen

Locatie

Terneuzen / Zoetermeer

Bijzonderheden

STIPEL examen
Het programma is volledig afgestemd op de eisen die staan beschreven in de STIPEL certificatieschema's voor de Installatie- Werkverantwoordelijke hoog- en of laagspanning.
Zie hiervoor http://www.stipel.nl/elektrotechniek
Het deelnemen aan het STIPEL-examen is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen.
De kosten voor het examen zijn niet inbegrepen. Examenkandidaten dienen zich seperaat op te geven voo het STIPEL examen.
Zie hiervoor de site http://www.ibex.nl/website/examens/hoogspanning/

Gecombineerde examen hoog- laagspanning
Siemens Training richt zich op de eerste plaats op personen die worden aangewezen voor hoogspanningsinstallaties. Gezien de overlap in de certificatieschema's voor hoog- en laagspanning en de wijze waarop in deze cursus deonderwerpen worden behandeld wordt deelname aan het gecombineerde examen hoog- laagspanning aambevolen.

Basistoets en certificatietoets
De cursus bestaat uit twee modules. De eerste module van 2 dagen omvat de onderwerpen die getoetst worden bij de STIPEL basistoets. Hierbij ligt de nadruk op de technische aspecten. De tweede module van 4 dagen betreft de onderwerpen die getoetst worden bij de certificatietoets. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidsaspecten, kennis van de normen en regelgeving en het veilig uitvoeren van bedieningshandelingen, veiligheidsmaatregelen en werkzaamheden aan de hand van werkplannen en bedieningsplannen.

Deze training gaat in Terneuzen alleen van start indien zich minimaal 10 deelnemers aanmelden. Voor deelname in Zoetermeer kunt u de website van Siemens training raadplegen, daar staan meerdere startdata vermeld. www.siemens.nl/training

Overig

Deze training wordt uitgevoerd door Siemens docenten. Tevens wordt tijdens de training een Hoogspanningssituatie gesimuleerd met behulp van containers.