Download PDF

Inleiding Mechatronica

Inleiding

Deze cursus is bedoeld voor onderhouds-, technisch en ontwerppersoneel met een algemene achtergrond op basis van pneumatiek en/of elektrotechniek, die zich willen verdiepen in de Mechatronica.

Doel

De deelnemer:

 • weet wat de betekenis is van pneumatiek-symbolen volgens NEN 3348 (ISO-1219)
 • weet wat de betekenis is van elektrotechnieksymbolen volgens NEN 5152
 • weet hoe een pneumatisch schema is opgebouwd, hoe de componenten werken en hoe deze moeten worden aangesloten
 • weet hoe een elektrisch schema is opgebouwd, hoe de componenten werken en hoe deze moeten worden aangesloten
 • weet welke sensortypen er zijn en wat hun specifieke kenmerken zijn
 • kan eenvoudige storingen op het gebeid van pneumatiek, hydrauliek en/of elektrotechniek opsporen en verhelpen
 • kan eenvoudige verbeteringsvoorstellen voor processen/machines formuleren

Inhoud

 • lezen van pneumatische en elektrische schema’s
 • systematisch lokaliseren van een storing
 • preventief onderhoud en veiligheid
 • afstemming cilinders en ventielen
 • machinestop, noodstopsituaties
 • storing zoeken
 • begrippen: spanning, stroom, weerstand, magnetisme, inductie
 • meten in: elektrische circuits, elektropneumatische besturingen

Doelgroep

Voor het volgen van deze cursus verwachten wij algemeen technisch inzicht.

Afsluiting

De deelnemer ontvangt een cerificaat als bewijs van deelname.

Duur

4 dagen

Kosten

Dagopleiding (4 dagen) € 1.226,00 excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch
Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Locatie

Eindhoven of Terneuzen

Bijzonderheden

Deze cursus wordt in nauwe samenwerking met Festo verzorgd.

Overig

Deze cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.