Download PDF

Inleiding Pneumatiek

Inleiding

Deze cursus (PN111) wordt in samenwerking met Festo  verzorgd en is tevens onderdeel van het opleidingstraject Besturingstechnicus Industriële Automatisering (BTIA).

pneumatiek01

Doel

De deelnemer:

 • weet hoe perslucht wordt opgewekt en wat het belang is van een juiste      luchtkwaliteit
 • kan een pneumatisch component identificeren en het ontwerp, de eigenschappen en de werking ervan verklaren
 • kan de symbolen van pneumatische componenten identificeren en beschrijven
 • kan een eenvoudig pneumatisch schema ontwerpen, assembleren en testen
 • kan pneumatische componenten onderhouden en storingzoeken in eenvoudige pneumatische systemen
 • kan de technische specificaties en data van pneumatische componenten interpreteren

Inhoud

 • basisprincipes van luchtverzorging: productie, conditionering en verdeling
 • symbolische weergave apparatuur volgens de geldende norm NEN 3348 -1219)
 • pneumatische aandrijvingen: verschillende aandrijvingen voor verschillende toepassingen
 • ventielen: verschillende ventielsoorten (pneumatisch/elektrisch bediend,      constructies, verschillende middenstanden, ventieleilanden, enz.)
 • besturing: manuele, pneumatische en elektrische besturing van ventielen
 • eindstandmelding: verschillende mogelijkheden
 • snelheidsregeling: gebruik van snelontluchters, snelheidsregelventielen en gestuurde terugslagkleppen
 • drukregeling: gebruik van drukreduceerventiel, volgordeventiel en drukbooster
 • besturingsfuncties: en-functie, of-functie, opkomtijdvertraging, afvaltijdvertraging en pulsvormer
 • identificeren en verhelpen van storingen
 • veiligheid

Doelgroep

Van de deelnemers wordt een algemeen technisch inzicht verwacht.

Afsluiting

Deze cursus wordt afgesloten met een eindtoets, die zowel de theoretische
als praktische kennis en vaardigheden test. Bij voldoende resultaat wordt een
certificaat verstrekt.

Duur

Deze cursus duurt 3 dagen.

Kosten

De kosten bedragen € 919,00 incl. leermiddelen, excl. 21% BTW.

Locatie

De cursus wordt verzorgd in Vlissingen, Edisonweg 4a

Overig

Vraag naar de mogelijkheden, om deze cursus in company bij u te laten verzorgen.