Download PDF

Inleiding Hydrauliek

Inleiding

Deze cursus is met name geschikt voor onderhouds- en technisch personeel dat werkt met hydrauliek.

Doel

De deelnemer:

 • kan een hydraulisch aggregaat correct instellen en onderhouden     weet wat de noodzaak is van een goede filtering
 • kan symbolen volgens NEN 3348 (ISO-1219) verklaren
 • weet hoe hydraulische cilinders en stuurschuiven zijn opgebouwd en functioneren
 • kan een hydraulische opstelling opbouwen met behulp van een schema
 • kan druk- en snelheidsregeling toepassen
 • kan veilig werken met hydrauliek en eventuele storing in een hydraulisch systeem lokaliseren en verhelpen

Inhoud

 • principes en begrippen van de hydrauliek
 • hydraulische vloeistof
 • werking van hydraulische componenten
 • toepassingsgebied
 • hydraulieksymbolen en schemalezen
 • praktische oefeningen

Doelgroep

Voor deze cursus verwachten wij algemene technische kennis.

Afsluiting

Deze cursus wordt afgesloten met een eindtoets die zowel de theoretische als praktische kennis en vaardigheden test. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat verstrekt.

Duur

3 dagen

Kosten

Dagopleiding (3 dagen) € 1.073,00 excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch
Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Locatie

Delft of Terneuzen

Bijzonderheden

Deze cursus wordt in nauwe samenwerking met Festo verzorgd

Overig

Deze cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.