Download PDF

Hygiënecode HACCP

Inleiding

Wilt u de keurmeester van de Keuringsdienst van Waren een stap voor blijven?
Volgens de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen moet iedere werkgever er voor zorgen dat zijn medewerkers, die in aanraking komen met bederfelijke eet- en drinkwaren, een instructie of opleiding krijgen op het gebied van voedselhygiëne. Hygiëne in de horeca is cruciaal. Hoe blijft de keuken een schone plek? Hoe wordt een koeling schoongemaakt? Hoe worden messen, pannen, en serviesgoed hygiënisch behandeld? Wat kan wel, en wat kan beslist niet als het om voedsel gaat? Deze cursus benadrukt het belang van hygiëne, en leert de deelnemer de opgedane kennis over hygiëne toe te passen.

Doel

Deze cursus bevat alle informatie die nodig is om het certificaat Hygiënecode HACCP te kunnen halen.

Inhoud

De cursus behandelt de volgende onderdelen:

  • potentiële gevaren onderkennen
  • kritische beheerspunten vaststellen
  • kritische grenzen aangeven op de beheerspunten
  • het bewaken van de beheerspunten
  • periodieke kwaliteitscontrole
  • documentatie en registratie

Doelgroep

Er is geen speciale voorkennis nodig. De cursus is geschikt voor iedereen die in zijn of haar werksituatie in aanraking komt met bederfelijke voedingsproducten of in de toekomst te maken zal krijgen met de HACCP-richtlijnen.

Afsluiting

De cursus HACCP wordt afgesloten met het certificaat “HACCP Hygiënecode voor medewerkers” van Training en Consult

Duur

De cursus Hygiënecode HACCP bestaat uit één lesdag van 10.00 tot 16.00 uur

Kosten

Cursuskosten: € 210,00 per persoon

Het lesgeld is inclusief lesmateriaal en exclusief dagarrangement en certificeringskosten.
Dagarrangement: € 25,00 per persoon
Certificeringskosten:  € 22,50 per persoon

Locatie

Goes, Middelburg of Vlissingen

Overig

De cursus zal van start gaan bij voldoende aanmeldingen