Download PDF

Hoofd BHV / Coördinator BHV

Inleiding

Een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie is essentieel voor de veiligheid in uw organisatie. Veiligheid dient te worden opgezet en beheerd, en dat laat u natuurlijk bij voorkeur over aan een deskundig hoofd BHV.

Doel

Het Hoofd BHV houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Hij vertaalt het beleid in concrete maatregelen zoals het opzetten van de BHV organisatie en het maken van een BHV plan. Daarmee neemt hij u veel belangrijke en verantwoordelijke taken uit handen van het management in de organisatie.

Inhoud

Tijdens de opleiding is daarnaast aandacht voor diverse taken van de hoofd BHV’er:
•Opzetten en beheren van een BHV organisatie
•Schriftelijke verslaglegging van plannen die bij de BHV organisatie aan de orde zijn: zoals ontruimingsplannen, BHV-plan en bedrijfsnoodplan
•Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners
•Communiceren met de werkgever, medewerkers en professionele hulpverleningsdiensten.
•Risico inventarisatie en evaluatie
•Relevante wet en regelgeving (Arbo-wet, gebruiksvergunning, bouwregelgeving, brandveiligheidsconcepten enz)

Doelgroep

Er gelden geen formele toelatingseisen voor deze opleiding. De opleiding is bedoeld voor personen met MBO/HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een deel van de organisatie. Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo-beleid met betrekking tot bedrijfshulpverlening. Zoals bijvoorbeeld: de arbo-coördinator, veiligheidskundige maar ook een Bedrijfshulpverlener met leidinggevende kwaliteiten.

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Het opgestelde bedrijfshulpverleningsplan wordt gepresenteerd en voorzien van feedback door de trainer en door de medecursisten. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een verklaring van deelname.

Duur

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 6 klokuren waarvan twee voor de cursus inhoud en een dag na een periode van ongeveer tien weken voor het uitwerken van de opdracht (het stappenplan)

Kosten

€ 945,= inclusief lesmtaeriaal, koffie/thee, lunch e.d. excl. BTW

Locatie

Middelburg, Ravensteijnweg 1

Bijzonderheden

Deze cursus gaat van start indien zich minimaal 8 deelnemers aanmelden. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Overig

Wanneer de deelnemers dit wensen kan er gebruik worden gemaakt van het NIBHV examen, meerkosten € 50,=. Naast het opstellen van het stappenplan dient er eveneens een theorie examen met voldoende te worden afgelegd.