Download PDF

Herhaling Bedrijfshulpverlening BHV exclusief voor Scalda-medewerkers

Startdata van deze cursus

Inleiding

Bent u bedrijfshulpverlener (BHV'er) bij Scalda, dan dient u één maal per jaar deel te nemen aan een herhalingscursus Eerste Hulp (EH) en Brand en Ontruiming (B&O) om uw kennis en vaardigheden op het gewenste niveau te houden en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. U draagt zorg voor verlenging van de geldigheid van uw NIBHV Diploma middels deelname aan de cursus Herhaling Bedrijfshulpverlening voor Scalda-medewerkers.

Doel

Wanneer u deze herhalingscursus met voldoende resultaat afsluit, ontvangt u een officieel herhalingscertificaat. Hiermee kunt u, als houder van het certificaat/diploma, en/of de werkgever, aantonen dat uw vaardigheden als bedrijfshulp-verlener voldoen aan het gestelde in de wet. Indien u tussentijds geen herhalingscertificaten behaalt, vervalt de geldigheid van uw diploma Bedrijfshulpverlener één jaar na datum van afgifte.

Inhoud

In de herhalingscursus BHV voor Scalda-medewerkers worden de hoofdpunten van de basiscursus BHV opnieuw geoefend. De volgende onderdelen komen aan bod:

stelpen van een ernstige bloeding
vaststellen bewustzijnsstoornis en verlenen van eerste hulp bij bewustzijnsstoornis
vaststellen ademhalingsstoornis en verlenen van eerste hulp bij ademhalingsstoornis
vaststellen circulatiestoornis en verlenen van eerste hulp bij circulatiestoornis
verplaatsen van een slachtoffer over een korte afstand
beperken en bestrijden van een beginnende brand
gebruik maken van veiligheidsvoorzieningen
het bedienen van communicatiemiddelen

Doelgroep

Deze herhalingscursus is exclusief voor Scalda-medewerkers.

Afsluiting

Gedurende de cursus wordt u beoordeeld op de praktijkhandelingen die u verricht. Sluit u de cursus met voldoende resultaat af, dan ontvangt u het NIBHV Herhalingscertificaat met daarbij behorende legitimatiepas op creditcardformaat. Het certificaat en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar.

Duur

De BHV herhalingscursus voor Scalda-medewerkers bestaat uit één lesmiddag van 15.30 tot 20.00 uur. U begint met de herhaling van het onderdeel Eerste Hulp en vervolgens sluit u af met het onderdeel Brand en Ontruiming. Tussentijds wordt er gezorgd voor een broodje.

Kosten

n.v.t.

Locatie

Voor het kiezen van de leslocatie met de bijbehorende datum kijkt u bovenaan deze pagina.

Bijzonderheden

Ook wanneer u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma, neemt u deel aan een van de lesmomenten.
Er is dit jaar voor gekozen om alle BHV competenties te trainen in één lesmoment.

Overig

n.v.t.