Download PDF

EHBO herhaling

Startdata van deze cursus

Inleiding

Een eerstehulpverlener (EHBO-er) is diegene die in staat en bereid is met zijn beschikbare kennis, vaardigheden en ervaring een slachtoffer de noodzakelijke eerste hulp te verlenen. Conform de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen EHBO-ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Dit is mogelijk tijdens een EHBO herhalingscursus.

Doel

De eerstehulpverlener met een erkend diploma heeft de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp.

Inhoud

De competenties behorende bij het EHBO diploma zijn:

1) 5 belangrijke punten bij EHBO
2) Stoornissen in het bewustzijn
3) Stoornissen van de ademhaling
4) Stilstand van de bloedsomloop
5) Ernstige uitwendige bloedingen
6) Shock
7) Uitwendige wonden
8) Brandwonden
9) Kneuzingen en verstuiking
10) Ontwrichting en botbreuk
11) Oogletsel
12) Vergiftiging
13) Elektriciteitsongevallen
14) Letsel door koude
15) Letsel door warmte
16) Vervoer over korte afstand
17) Verband-en hulpmiddelen
18) Kennis van het menselijk lichaam

In de bijlage vindt u een overzicht per half jaar terug.
Indeling competenties EHBO herhaling OI 2015

Doelgroep

Deelnemers die de Basiscursus EHBO al gevolgd hebben en in het bezit zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO en die hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil dienen te houden.

Afsluiting

Indien u jaarlijks de EHBO opleidingen met voldoende resultaat doorloopt ontvangt u iedere twee jaar een verlening van het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp.

Duur

De herhalingscursus EHBO bestaat uit twee dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur. Helix Training & Consult biedt u de mogelijkheid om in het voorjaar en in het najaar van ieder kalenderjaar één dagdeel te herhalen. U dient per dagdeel aan te melden voor de herhalingscursus.

Kosten

De kostprijs, excl. BTW, voor de herhaling EHBO bedraagt per dagdeel € 78,50  De prijs is inclusief oefenmateriaal en gebruik AED en certificeringskosten.

Locatie

Uitvoering in Terneuzen en/of Middelburg.

Overig

Voor deze herhaling EHBO dienen zich minimaal 9 deelnemers aan te melden om de uitvoering van start te laten gaan. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.