Download PDF

EHBO

Inleiding

Op ieder mens rust de plicht om naar vermogen aan medemensen die in nood verkeren hulp te verlenen. Maar weet u bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich plotseling verslikt, een bloeding krijgt of plotseling in elkaar zakt? Weet u dit niet, dan biedt het volgen van de  basiscursus EHBO u de mogelijkheid die kennis en vaardigheden op te doen. Kennis en vaardigheden die u voortaan in staat stellen om in acute situaties adequaat te handelen.

Doel

Na het volgen van de EHBO cursus bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen aan een medemens. Bovendien kunt u met inzicht en kennis van letsels helpen om preventief ongelukken te voorkomen.

Inhoud

De EHBO cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Vijf belangrijke punten
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Het gebruik van een AED
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels en vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude en letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen die al dan niet beroepshalve belangstelling hebben voor het  adequaat kunnen verlenen van Eerste Hulp.

Afsluiting

De Basiscursus EHBO wordt op de derde dag afgesloten met een erkend Oranje Kruis EHBO examen. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Bij goed gevolg ontvangt u het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp. Het Diploma Eerste Hulp behoudt, mits u jaarlijks deelneemt aan de Herhalingscursus EHBO, twee jaar zijn geldigheid.

Duur

De Basiscursus EHBO bestaat uit drie lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur waarin u alle aspecten worden bijgebracht om Eerste Hulp te kunnen verlenen.
Examen vindt plaats aansluitend op de laatste cursusdag om 13.00 uur

Kosten

De kosten van de Basis EHBO cursus bedragen € 450,00 per persoon. Dit bedrag is inclusief les- en oefenmateriaal. De examenkosten (€ 64,50 per persoon) zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Tijdens de cursus kunt u gebruik maken van het Helix Training en Consult dagarrangement à € 10,00 per dag.

Locatie

Ravensteijnweg 1 te Middelburg.

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Overig

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.