Download PDF

Conversatie Duits

Inleiding

Er zijn verschillende redenen waarom mensen Duits willen leren spreken. Sommigen hebben het nodig voor hun werk, anderen hebben familie of kennissen in een Duitstalig land en ook op vakantie kan het makkelijk zijn kennis te hebben van de Duitse taal.

Deze cursus wordt op verschillende niveaus aangeboden. Wij onderscheiden 2 ni­veaus:

 • Beginners (geen of bijna geen voorkennis van de Duitse taal).
 • Gevorderden (redelijke voorkennis, minimaal MAVO niveau)

In overleg met de docent bepaalt u het meest geschikte niveau, locatie en tijd om de cursus te volgen.

Doel

De cursus Duits levert een prima beheersing op van de alledaagse Duitse taal. Vrijwel meteen kunt u gebruik maken van uw praktische talenkennis. De nadruk ligt op de verbetering van monde­linge vaardigheden (beter verstaan en pra­ten) en het uitbreiden van de woordenschat.

Inhoud

In de cursussen komen de volgende onderdelen aan de orde, afgestemd op het niveau:

Spreek- en Luistervaardigheid

 • Woordenschat (algemeen, zakelijk en vaktaal) vergroten
 • Uitspraak en intonatie
 • Duitse uitdrukkingen
 • Cultuuraspecten
 • Televisie
 • Openbaar vervoer
 • Gezondheid

Schrijf- en Leesvaardigheid

 • Grammatica
 • Tekstbegrip
 • Nieuwe woorden
 • Passages uit boeken of verhalen
 • Krantenartikelen

Aanpak:
In deze klassikale bijeenkomsten leert u alles van de docent(e) wat zelfstandig niet goed mogelijk is, zoals de uitspraak van zinnen en de klemtoon van woorden. De sfeer tijdens de lessen is ongedwongen. De opdrachten om de leerstof te oefenen zijn afhankelijk van het niveau en kunnen varieren van eenvoudige dialogen tot pittige discussies. Belangrijk is vooral dat u in groepsverband bezig bent.

We werken op beide niveaus met ondersteunend boekmateriaal, waarin veel gebruik wordt gemaakt van dialogen en luisteroefeningen. Daarnaast werken we met "levend" materiaal zoals:

 • allerhande zeer actuele artikelen over gevarieerde onderwerpen (afhankelijk van actualiteit en interesse)
 • radio-opnames (bijvoorbeeld stukjes weerbericht, reclame, interviews, journaal, film- en boekbesprekingen)
 • video-opnames (film in stukjes, docu­mentaires, kennismaking met uitzending, reclame, journaal)
 •  vrij eenvoudige literaire teksten

Doelgroep

Wanneer u op praktijkgerichte wijze in korte tijd de taal wilt aanleren, voor bedrijf/beroep en recreatief. De nadruk ligt op mondelinge communicatie, maar ook aan het schriftelijk gedeelte wordt de nodige aandacht besteed.

Cursus Duits op beginnersniveau:
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding benodigd. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Cursus Duits op niveau gevorderden:
Een behoorlijke kennis van de Duitse taal overeenkomend met tenminste MAVO niveau  is noodzakelijk

Afsluiting

Na afloop en bij voldoende aanwezigheid (80%) ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname van Helix Training & Consult.

Duur

De cursus bestaat uit 18 lesmomenten van 1,5 klokuur per week.
De lestijden zijn van 19.00 tot 20.30 uur.

Wij adviseren u om buiten de lessen 3 uren voor het huiswerk in uw agenda op te nemen. Dit waarborgt een goede voortgang en stelt u in korte tijd in staat om de taal snel te beheersen.

Bij voldoende aanmeldingen gaat deze cursus van start volgens lesrooster  dinsdagavond 30 September 2014

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 649,00 per persoon.
Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en certificeringskosten.

Locatie

De cursus wordt zowel in Middelburg als in Terneuzen aangeboden.

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Bijzonderheden

Gewerkt wordt met professioneel lesmateriaal (voor volwassenen) waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de taal in de praktijk. Het ondersteunend boekmateriaal wordt bij aanvang van de cursus door de docent bekend gemaakt.

Overig

Deze training gaat van start wanneer zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.