Download PDF

Conversatie Frans

Inleiding

Er zijn verschillende redenen waarom mensen de Franse taal willen leren spreken. Sommigen hebben het nodig voor hun werk, anderen hebben familie of kennissen in een Franstalig land en ook op vakantie kan het makkelijk zijn kennis te hebben van de Franse taal.

Deze cursus wordt op verschillende niveau's aangeboden. Wij onderscheiden 2 ni­veaus:

 • Beginners (geen of bijna geen voorkennis van de Franse taal).
 • Gevorderden (redelijke voorkennis, minmaal MAVO niveau)

In overleg met de docent bepaalt u het meest geschikte niveau, locatie en tijd om de cursus te volgen.

Doel

De conversatiecursus Frans levert een prima beheersing op van de alledaagse Franse taal. Vrijwel meteen kunt u gebruik maken van uw praktische talenkennis. De nadruk ligt op de verbetering van monde­linge vaardigheden (beter verstaan en pra­ten) en het uitbreiden van de woordenschat.

Inhoud

In de cursussen komen de volgende onderdelen aan de orde, afgestemd op het niveau:

Spreek- en Luistervaardigheid

 • Woordenschat (algemeen, zakelijk en vaktaal) vergroten
 • Uitspraak en intonatie
 • Franse uitdrukkingen
 • Cultuuraspecten
 • Televisie
 • Openbaar vervoer
 • Gezondheid

Schrijf- en Leesvaardigheid

 • Grammatica
 • Tekstbegrip
 • Nieuwe woorden
 • Passages uit boeken of verhalen
 • Krantenartikelen

Aanpak: In deze klassikale bijeenkomsten leert u alles van de docent(e) wat zelfstandig niet goed mogelijk is, zoals de uitspraak van zinnen en de klemtoon van woorden. De sfeer tijdens de lessen is ongedwongen. De opdrachten om de leerstof te oefenen zijn afhankelijk van het niveau en kunnen varieren van eenvoudige dialogen tot pittige discussies. Bellangrijk is vooral dat je in groepsverband bezig bent.

We werken op beide niveau's met ondersteunend boekmateriaal, waarin veel gebruik wordt gemaakt van dialogen en luisteroefeningen. Daarnaast werken we met "levend" materiaal zoals:

 • allerhande zeer actuele artikelen over gevarieerde onderwerpen (afhankelijk van actualiteit en interesse)
 • radio-opnames (bijvoorbeeld stukjes weerbericht, reclame, interviews, journaal, film- en boekbesprekingen)
 • video-opnames (film in stukjes, docu­mentaires, kennismaking met uitzending, reclame, journaal)
 • vrij eenvoudige literaire teksten

Doelgroep

Wanneer u op praktijkgerichte wijze in korte tijd de taal wilt aanleren, voor bedrijf/beroep en recreatief. De nadruk ligt op mondelinge communicatie, maar ook aan het schriftelijk gedeelte wordt de nodige aandacht besteed.

Cursus Frans op beginnersniveau: Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding benodigd. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Cursus Frans op niveau gevorderden: Een behoorlijke kennis van de Franse taal overeenkomend met tenminste MAVO niveau  is noodzakelijk

Afsluiting

Na afloop en bij voldoende aanwezigheid (80%) ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname van Helix Training & Consult.

Duur

De cursus bestaat uit 18 lesmomenten van 1,5 klokuur per week. De lestijden zijn van 19.00 tot 20.30 uur.

Wij adviseren u om buiten de lessen 3 uren voor het huiswerk in uw agenda op te nemen, Dit waarborgt een goede voortgang en stelt u in korte tijd in staat om de taal snel te beheersen.

Bij voldoende aanmeldingen gaat deze cursus van start volgens lesrooster  dinsdagavond 30 september 2014

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 649,00 per persoon.
Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en certificeringskosten.

Locatie

Cursuslocatie helix Training & Consult

Ravensteijnweg 1
4337 PG te Middelburg

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Bijzonderheden

Gewerkt wordt met professioneel lesmateriaal (voor volwassenen) waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de taal in de praktijk. Het ondersteunend boekmateriaal wordt bij aanvang van de cursus door de docent bekend gemaakt.

Overig

Deze training gaat van start wanneer zich minimaal 7 deelnemers aanmelden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.