Download PDF

Conversatie Engels

Inleiding

Door factoren als de internationale handel, de multiculturele  sa­menleving, toename van vakantiereizen, meer vrije tijd, het gebruik van internet etc. is de vraag naar conversatiecursussen enorm toe­genomen.

Het is zeer aangenaam om één avond per week bezig te zijn met een vree­mde taal. Uw taal leren of op een hoger peil bre­ngen met andere cursisten die allen hun eigen interesse hebben, maakt de cursus zeer divers en afwisselend.

Deze cursus wordt op verschillende niveaus aangeboden. Wij onderscheiden 2 ni­veaus:

 • Beginners
 • Gevorderden

In overleg met de docent bepaalt u het meest geschikte niveau, locatie en tijd om de cursus te volgen.

De beginnerscursus is bijzonder geschikt wanneer u weinig of geen voorkennis heeft van de taal. Beheerst u de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk al redelijk? Dan adviseren wij de cursus Engels voor gevorderden om de reeds opgedane kennis op te frissen en uit te breiden.

Doel

De cursus Engels levert een prima beheersing op van de alledaagse Engelse taal. Vrijwel meteen kunt u gebruik maken van uw praktische talenkennis. De nadruk ligt op de verbetering van monde­linge vaardigheden (beter verstaan en pra­ten) en het uitbreiden van de woordenschat. Daarom is de cursus Engels bijzonder aan te raden voor mensen die deze taal nodig hebben om zaken te doen. Vanzelfsprekend zal een ruimere talenkennis ook de vakantievreugde vergroten.

Na het afronden van de cursus Engels voor beginners heb je alle basiskennis in huis.
Wil je de taal nog beter onder de knie krijgen? Start dan met de cursus Engels voor gevorderden. Na afloop beheersen de deelnemers van de gevorderdencursus de Engelse taal op een zeer hoog niveau. Zowel in gesprekken als op papier.

Inhoud

In de cursussen komen de volgende onderdelen aan de orde, afgestemd op het niveau:

Spreek- en Luistervaardigheid

 • Woordenschat (algemeen, zakelijk en vaktaal) vergroten
 • Uitspraak en intonatie
 • Engelse uitdrukkingen
 • Cultuuraspecten
 • Televisie
 • Openbaar vervoer
 • Gezondheid

Schrijf- en Leesvaardigheid

 • Grammatica
 • Tekstbegrip
 • Nieuwe woorden
 • Passages uit boeken of verhalen
 • Krantenartikelen

Aanpak:
In deze klassikale bijeenkomsten leert u alles van de docent(e) wat zelfstandig niet goed mogelijk is, zoals de uitspraak van zinnen en de klemtoon van woorden. De lessen zijn vooral een groepsgebeuren, de bedoeling is belangstelling voor elkaar te stimuleren, zoveel mogelijk conversatie zo­wel over alledaagse dingen als lesonderde­len

We werken bijna uitsluitend met "levend" materiaal zoals:

 • allerhande zeer actuele artikelen over gevarieerde onderwerpen (afhankelijk van actualiteit en interesse)
 • radio-opnames (bijvoorbeeld stukjes weerbericht, reclame, interviews, journaal, film- en boekbesprekingen)
 • video-opnames (film in stukjes, docu­mentaires, kennismaking met uitzending, reclame, journaal)
 •  vrij eenvoudige literaire teksten

Doelgroep

Wanneer u op praktijkgerichte wijze in korte tijd de taal wilt aanleren, voor bedrijf/beroep en recreatief. De nadruk ligt op mondelinge communicatie, maar ook aan het schriftelijk gedeelte wordt de nodige aandacht besteed.

Cursus Engels op beginnersniveau:
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding benodigd. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Cursus Engels op niveau gevorderden:
Een behoorlijke kennis van de Engelse taal overeenkomend met tenminste VMBO+ niveau en Engelse schrijfvaardigheid op HAVO-niveau voor beginners is noodzakelijk.

Afsluiting

Na afloop en bij voldoende aanwezigheid (80%) ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname van Helix Training & Consult.

Duur

De cursus bestaat uit 18 lesavonden van 1,5 klokuur per week.
De lestijden zijn van 20.30 tot 22.00 uur.

Wij adviseren u om buiten de lessen 3 uren voor het huiswerk in uw agenda op te nemen. Dit waarborgt een goede voortgang en stelt u in korte tijd in staat om de taal snel te beheersen.

Deze cursus gaat van start wanneer zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 649,00 per persoon.
Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en certificeringskosten.

Locatie

De cursus wordt zowel in Middelburg als in Terneuzen aangeboden.

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Bijzonderheden

Gewerkt wordt met professioneel lesmateriaal (voor volwassenen) waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de taal in de praktijk. Het ondersteunend boekmateriaal wordt bij aanvang van de cursus door de docent bekend gemaakt

Overig

Deze training gaat van start wanneer zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.