Download PDF

Besturingstechniek

Inleiding

Deze cursus (EP211) wordt in samenwerking met Festo  verzorgd en is tevens onderdeel van het opleidingstraject Besturingstechnicus Industriële Automatisering (BTIA).

pneumatiek01

Doel

De deelnemer:

 • kan een bewegingsdiagram lezen, interpreteren en eventueel zelf opstellen
 • weet wat de basisfuncties zijn binnen de besturingstechniek en hoe deze worden weergegeven in een pneumatisch-, hydraulisch- en/of elektrisch schema
 • weet welke sensortypen er zijn en wat hun specifieke kenmerken zijn
 • weet wat de betekenis is van pneumatiek-/hydraulieksymbolen volgens NEN 3348 (ISO-1219)
 • weet wat de betekenis is van elektrotechnieksymbolen volgens NEN 5152
 • kan een elektropneumatische volgordebesturing ontwerpen aan de hand van de in het bewegingsdiagram gevonden schakelformules
 • kan een elektrische besturing opbouwen met behulp van een elektrisch schema
 • kan een storing lokaliseren en verhelpen m.b.v. het bewegingsdiagram

Inhoud

 • principes en begrippen van de besturingstechniek
 • basiskennis sensoren
 • logische functies
 • tijd- en telschakelingen
 • geheugens
 • combinatorische besturingen m.b.v. bewegingsdiagram
 • sequentiële besturingen
 • ontwerpen van pneumatische besturingen
 • veiligheid en storingzoeken
 • praktische oefeningen

Doelgroep

Fabriek Automatisering en/of Proces Automatisering: technisch personeel,
onderhoudspersoneel en ontwerpers met een algemene achtergrond op basis van
pneumatiek en/of elektrotechniek.

Afsluiting

Deze cursus wordt afgesloten met een eindtoets, die zowel de theoretische
als praktische kennis en vaardigheden test. Bij voldoende resultaat wordt een
certificaat verstrekt.

Duur

Deze cursus duurt 5 dagen.

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 1.532,00 incl. leermiddelen, excl. 21% BTW.

Locatie

De cursus wordt verzorgd in Vlissingen / Terneuzen / Delft

Overig

Vraag naar de mogelijkheden, om deze cursus in company bij u te laten verzorgen.