Download PDF

Beroepsverkeersregelaar

Inleiding

In verband met de wijziging van artikel 82 van het RVV 1990 krijgt de verkeersregelaar een officiële status. De aanwijzingen van deze bevoegde verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers. Uniforme aanwijzingen zoals stop- en doorrijdtekens moeten kunnen worden gegeven. De politie blijft belast met het toezicht op deze verkeersregelaars. De aanstelling van deze plaatselijke verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester. Een aanstelling tot landelijke verkeersregelaar behoort tot de mogelijkheden. Nadat deze verkeersregelaars zijn aangesteld kunnen zij zelfstandig optreden als verkeersregelaar.

Verkeersregelaar1

 

Doel

Opleiding en aanstelling als verkeersregelaar.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
o   Wetgeving m.b.t. Verkeersregelaars
o   Aansprakelijkheid
o   Waarnemen en sociaal verkeersgedrag
o   Eigen veiligheid en veiligheid weggebruiker
o   Praktijkoefeningen verkeer regelen in diverse situaties

Verkeersregelaar2

Doelgroep

Iedereen, die daar voor wordt aangewezen of benaderd.

Afsluiting

Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een schriftelijk examen en het praktijkgedeelte met een praktisch examen.
De praktijkexamens worden geëxamineerd door een gedelegeerde van de Politie Academie.Na afloop ontvangen de deelnemers het certificaat verkeersregelaar met officieel hologram van de NPA.

Duur

6 dagdelen (3 dagen) waarvan 2 dagdelen theorie en 4 dagdelen praktijk (m.i.v. theoretisch en praktisch examen).
Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur.

Kosten

Groepsprijs:  € 3.450,- (min. 6 max. 8 deelnemers)

Examen: Staatsexamen: à € 145,- p.p. (excl. BTW).

Locatie

In company, met een maximum van 8 deelnemers.

Verkeersregelaar3

Bijzonderheden

Vooraf aan deze cursus worden de cursusboeken naar de opdrachtgever gestuurd. De cursisten kunnen hierdoor vooraf aan de theorieopleiding de leerstof doornemen, zodat zij op het einde van de 1e cursusdag aan het theorie-examen kunnen deelnemen.

Overig

Tijdens de cursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: beamer alsmede een flap-over of schoolbord. In overleg met de wegbeheerder zal op de openbare weg worden geoefend.