Download PDF

Herhaling Bedrijfshulpverlening BHV (Dagcursus)

Startdata van deze cursus

Inleiding

Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) dienen éénmaal per  jaar deel te nemen aan een herhalingscursus om kennis en vaardigheden op het gewenste niveau te houden en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De herhalingscursus BHV duurt een dag.

Doel

Indien deze herhalingscursus met voldoende resultaat is afgesloten, ontvangt de kandidaat een officieel herhalingscertificaat. Hiermee kan de werkgever en/of de houder van het certificaat/diploma aantonen dat de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener voldoen aan het gestelde in de wet. Indien tussentijds geen herhalingscertificaten zijn behaald, vervalt de geldigheid van het diploma Bedrijfshulpverlener één jaar na datum van afgifte.

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan tijdens de bhv herhaling bod:

  • stelpen van een ernstige bloeding
  • vaststellen bewustzijnsstoornis en verlenen van eerste hulp bij bewustzijnsstoornis
  • vaststellen ademhalingsstoornis en verlenen van eerste hulp bij ademhalingsstoornis
  • vaststellen circulatiestoornis en verlenen van eerste hulp bij circulatiestoornis
  • verplaatsen van een slachtoffer over een korte afstand
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • gebruik maken van veiligheidsvoorzieningen
  • het bedienen van communicatiemiddelen.

Doelgroep

Medewerkers van bedrijven die binnen hun taak dienen te beschikken over specifieke deskundigheid in noodsituaties (volgens artikel 23a) en de Basiscursus Bedrijfshulpverlening al gevolgd hebben.

U dient in het bezit te zijn van een geldig diploma BHV

Afsluiting

Gedurende de cursus wordt u beoordeeld op de praktijkhandelingen die u verricht. Sluit u de cursus met voldoende resultaat af, dan ontvangt u het NIBHV Herhalingscertificaat met daarbij behorende legitimatiepas op creditcardformaat.. Het certificaat en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar.

Duur

De dagcursus BHV herhaling beslaat 1 dag. De lestijden van de dagcursus zijn van 8.30 - 16.30 uur.

BHV herhaling Eerste Hulp: 8.30 - 12.15 uur
BHV herhaling Brand & Ontruiming: 12.45 - 16.30 uur.

 

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 179,00 per persoon.
Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en het luncharrangement (exclusief certificeringskosten). De certificeringskosten bedragen € 22,50.

Locatie

Terneuzen / Middelburg

Vraag naar de mogelijkheden om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Bijzonderheden

Wanneer u in het bezit bent van een geldig EHBO-diploma (incl. reanimatie), kunt u voor het betreffende onderdeel een vrijstelling krijgen. De kosten voor het onderdeel B&O bedragen dan € 145,00 en voor de certificering wordt € 11,25 in rekening gebracht.

Overig

De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.