Download PDF

Basiskennis Calculatie (BKC)

Inleiding

Werkt u graag met cijfers en spreekt de functie Financieel-economisch medewerker u aan? Dan is het Associatiediploma Basiskennis Calculatie(BKC®) de eerste stap op weg naar uw doel. Vanwege de specifieke aandacht voor goederenhandel, kostprijscalculaties en het grafisch presenteren van gegevens, is dit diploma zeer praktijkgericht.

Verder groeien?
In combinatie met het Associatiediploma Basiskennis Boekhouden (BKB®) geeft BKC® recht op het functiegerichte Associatiediploma Financial Assistant. Daarnaast is het Associatiediploma BKC® vereist om in het bezit te komen van het Associatie Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®). Kortom, een logische stap als u een glanzende loopbaan in de administratieve sector ambieert!

Het totale PDB-programma bestaat uit de volgende modulen:

a.    Basiskennis boekhouden
b.    Basiskennis calculatie
c.    Periodeafsluiting en bedrijfseconomie
d.    Financiële administratie en kostprijs­calculatie.

Doel

De cursus leidt op tot het landelijk erkend examen Basiskennis Calculatie (BKC®) bij de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering.

Verder is het een verplicht onderdeel voor iedereen die uiteindelijk het diploma Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) wil behalen.

Inhoud

Associatie_BrochureAD_def03.indd

 

 

 

Het door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering ontwikkelde competentieprofiel vormt de basis voor de opleiding. Uitgangspunt zijn de door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering geformuleerde eindtermen en toets criteria.

In de opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Elementaire berekeningen
 • Kostprijsberekeningen
 • Kengetallen, renteberekeningen
 • Statistiek
 • Indexcijfers
 • Presenteren en rapporteren
 • Goederenhandel
 • Handel (algemeen)
 • Internationale handel
 • Koop en verkoop
 • Verzekering
 • Kredietverlening
 • Wetskennis

 Bijzonderheden: Het kunnen werken in het spreadsheetprogramma Excel is per 1 september 2014 komen te vervallen.

Examenprogramma opleiding Basiskennis Calculatie (BKC®)
BKC_eind-_en_toetstermen_toetsmatrijs_versie_1-3_-_110912_(3)
Tips_BKC_maken examen

Doelgroep

De opleiding BKC® is voor u geschikt indien u:

 • geen boekhoudkundige achtergrond hebt;
 • nog niet werkzaam bent in deze branche;
 • basiskennis op wilt doen op het gebied van calculatie;
 • overweegt om in de toekomst een opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) te gaan volgen.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Algemene ontwikkeling minimaal op l.b.o.-niveau wordt geadviseerd. Echter in het lesprogramma van de opleiding Basiskennis Calculatie (BKC®) wordt voortgegaan op de kennis die bij de opleiding Basiskennis Boekhouden (BKB®) is opgebouwd. Wanneer u deze kennis mist adviseren wij u eerst te starten met de opleiding Basiskennis Boekhouden alvorens aan de opleiding Basiskennis Calculatie deel te nemen.

Niveau opleiding
Het Associatie diploma Basiskennis Calculatie (BKC®) is vergelijkbaar met het niveau mbo-3.

Mogelijke vervolgstudies
Basiskennis Boekhouden (BKB®)
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

Afsluiting

De examens worden afgenomen via de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering

Als u slaagt voor het examen ontvangt u het diploma Basiskennis Calculatie (BKC®) van de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering Als u ook in het bezit bent van het diploma Basiskennis Boekhouden (BKB®) kunt u het diploma Financial Assistent aanvragen. Wanneer ook de eerder genoemde onderdelen c. en d. worden behaald heeft u het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®) behaald. De diploma's vraagt u aan bij de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering via www.associatie.nl.

Het examen Basiskennis Calculatie (BKC®) bestaat uit 19 meerkeuzevragen (7 theorievragen en 12 calculatievragen) en 4 open vragen. Het examen duurt twee uur. U doet dit examen online op een door u gekozen moment en toetslocatie.

Let op: u dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding voor het examen en betaling van het examengeld bij de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering. Voor meer informatie over het aanmelden voor het examen en het downloaden van examenaanvragen kunt u de website van de associatie bezoeken via www.associatie.nl.

Uitwerkingen van online examens zijn niet beschikbaar. De inhoud van de itembank is geheim. Wel is een recent proefexamen en de uitwerking onderaan deze pagina voor u beschikbaar gemaakt.

Op www.toetscentra.nl is een demo-examen beschikbaar. Dit demo-examen is geen inhoudelijke oefenstof. U kunt wel oefenen met de manier van vragen en het werken in het examen met Excel.

Meer informatie? Heeft u nog een vraag, specifiek over het examen Basiskennis Calculatie? Gebruik dan het contactformulier. Uw vraag komt dan terecht bij de juiste afdeling, zodat u snel het juiste antwoord krijgt. Algemene informatie - zoals regels, procedures, algemeen te gebruiken hulpmiddelen, faq en studiemateriaal - vindt u op de site van de associatie.nl onder de menubutton Examen doen.

Duur

De opleiding bestaat uit 6 lesmomenten, 1 avond per week.
De lestijden zijn van 19.00 - 21.15 uur.
Bij voldoende aanmeldingen gaat de opleiding van start volgens lesrooster dinsdagavond 10 februari 2015 op locatie Helix Training & Consult te Middelburg.

Het lesrooster voor de opleiding Basiskennis Calculatie vindt u onderaan deze website pagina.

Voor het bestuderen van de leerstof en het maken van opgaven dient u rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 4 à 6 uur per week.

Kosten

De kosten van de opleiding Basiskennis Calculatie (BKC®) bedragen € 470,00 per persoon exclusief 21% BTW.

Vermelde kosten zijn exclusief de kosten voor het lesmateriaal en de kosten voor de examinering. Indicatief bedrag voor lesboeken is € 85,00. De boekenlijst kunt u onderaan de pagina bekijken. Bestelt u nog geen boeken totdat u bericht heeft gekregen dat de cursus daadwerkelijk van start gaat!

De kosten voor het examen Basiskennis Calculatie (BKC®) zijn € 146,00 exclusief btw.Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen aangebracht door de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering.

Locatie

Locatie Helix Training & Consult
Ravensteijnweg 1
4337 PG te Middelburg

Bijzonderheden

Lesmateriaal
Voor het maken van de opgaven in Excel is het noodzakelijk dat u over een PC beschikt.Tevens dient u te beschikken over een internetverbinding om proefopgaven en examens online te kunnen raadplegen. Bij vragen hierover kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

De aan te schaffen literatuurlijst kunt u hier vast bekijken.

BKC boekenlijst februari 2015

Wij raden u aan de boeken pas te bestellen als u zeker weet dat de opleiding of module van start gaat. Elk semester wordt de boekenlijst geactualiseerd. In verband met deze actualisering raden wij u aan geen boeken aan te schaffen voor een volgend semester in verband met bijvoorbeeld het verschijnen van een nieuwe druk van de aan te schaffen literatuur.

Overig

Deze opleiding gaat van start indien zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

Op de website www.associatie.nl vindt u alle informatie terug die betrekking heeft op de landelijke toetsing.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Download uw lesrooster en aanvullend materiaal