Download PDF

Administratief Medewerker

Inleiding

De opleiding Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor algemeen administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding is hoog.

Doel

De opleidingen van Helix Training en Consult kenmerken zich vooral door een op de persoon gerichte positieve manier van lesgeven. De docenten nemen de tijd voor je. Wij werken samen met het LSSO® (opleidingen voor kantoor- en secretariaatfuncties). Het LSSO is een samenwerkingsverband van opleiders in Nederland en staat garant voor kwalitatief goede administratieve en secretariële opleidingen.

Alle LSSO opleidingen zijn in modulen onderverdeeld. In deze modulen worden die onderwerpen behandeld die voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk noodzakelijk zijn. Elke module wordt op school afgesloten met een LSSO-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op de LSSO-diploma’s Telefoniste/Receptioniste en Administratief Medewerker.

Inhoud

De opleiding Administratief Medewerker bestaat uit de volgende modulen:

  1. Telefoneren
  2. Toetsenbordvaardigheid
  3. Tekstverwerken
  4. Praktijkvaardigheden
  5. Rekenvaardigheid
  6. Spreadsheet

Elke module wordt afgesloten met een LSSO-examen. Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor losse modules, omdat ze zonder voorkennis van andere modules gevolgd kunnen worden. Ze zijn dus onafhankelijk van elkaar te volgen.

Doelgroep

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Enige ervaring met het werken met een PC is gewenst.

Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met MBO niveau 2. Zie hiervoor ook de pagina Niveau LSSO-opleidingen.

Voor deze cursus moet u rekening houden met ca. 6 uur huiswerk per week. Het is een vereiste dat u daarbij kunt beschikken over een PC.

Afsluiting

Alle modulen worden afgesloten met een LSSO-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het LSSO-diploma’s Telefoniste/Receptioniste en Administratief Medewerker. Om voor een diploma in aanmerking te komen moet je de opleiding binnen een periode van drie jaar afsluiten.

Als je de opleiding Administratief Medewerker met succes hebt afgerond, heb je de volgende mogelijkheden:

  • Voor de LSSO-opleiding Financieel Administratief Medewerker ben je al in het bezit van zes LSSO-certificaten. Door ook de modulen Boekhouden en Computerboekhouden te volgen, kan dit diploma behaald worden.
  • Voor de LSSO-opleiding Secretaresse ben je al in het bezit van vier LSSO-certificaten. Door ook de modulen Zakelijk Nederlands, Zakelijk Engels, Kantoorpraktijk en Notuleren te volgen, kan dit diploma behaald worden.

Wanneer je doorstroomt kunnen behaalde cijfers, waarvoor LSSO-certificaten zijn afgegeven, worden meegenomen naar de vervolgopleiding.

Duur

Elke module bestaat uit 10 lesmomenten, verdeeld over 9 a 10 weken. In de laatste week wordt de eindtoets gegeven. De gehele opleiding kan dus in 30 lesavonden worden afgerond.

De lestijden zijn van 18.45 tot 21.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus van start volgens lesrooster donderdagavond 4 septmeber 2014.

Elke module wordt afgesloten met een LSSO-examen. Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor losse modules, omdat ze zonder voorkennis van andere modules gevolgd kunnen worden. Ze zijn dus onafhankelijk van elkaar te volgen.

Leerstofverdeling:
September 2016 - November 2016 : Telefoneren en Toetsenbordvaardigheid
November 2016 - Januari 2017 : Praktijkvaardigheid en Tekstverwerken
Januari 2017 - April 2017 : Spreadsheet en Rekenvaardigheid

Kosten

De cursuskosten bedragen € 1.377,00 per persoon bij een totaalinschrijving.
Vermelde prijzen zijn exclusief lesmateriaal en examinering.
Indicatief bedrag voor lesmateriaal en syllabi € 45,00 per module

Als u niet de gehele cursus volgt bedragen de cursuskosten per module: € 255,00
Herkansing per module, indien van toepassing: € 25,00

Locatie

Helix Training en Consult
Ravensteijwen 1
4337 PG te Middelburg

Bijzonderheden

Bij voldoende vooropleiding is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor bepaalde modulen. Het maximale aantal te verkrijgen vrijstellingen is de helft van het aantal modulen van de opleiding. Vrijstellingen vraag je aan bij het Examenbureau LSSO. Klik hier voor de vrijstellingenregeling.

N.B.: Als je het LSSO-diploma Telefoniste/Receptioniste hebt behaald en doorstroomt naar de opleiding Administratief Medewerker, mogen de resultaten voor de modulen Toetsenbordvaardigheid, Tekstverwerken, Telefoneren en Praktijkvaardigheden worden meegenomen naar de opleiding Administratief Medewerker. Je hoeft voor deze modulen dan geen vrijstelling aan te vragen.

Overig

De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.