Download PDF

Fysieke en mentale weerbaarheid voor medewerkers

Inleiding

Hebben medewerkers in uw organisatie te maken met agressie, verbaal en/of fysiek, en komen zij vaardigheden te kort om hiermee om te gaan? Dan is het mogelijk om medewerkers een training aan te bieden, in het “omgaan met agressie”,  zodat zij sterker in het werkveld komen te staan.  Afhankelijk van de voorkomende agressie en de reeds aanwezige kennis van deelnemers, kunt u kiezen uit een van onze standaard trainingen of een training voor hun op maat. agressie-shutterstock_62952733

Doel

De deelnemers weerbaar te maken in het hanteren van situaties waarbij er sprake is van verbaal en/of fysiek geweld.

ment_openhand

Inhoud

Basistraining omgaan met agressie
Deze training is een totaalpakket waarin zowel theorie, fysieke en verbale weerbaarheid aan bod komen. Het trainingsverloop is globaal op te delen in drie delen, de fase voor, de fase tijdens, en de fase net na een conflict of escalatie. In de eerste fase wordt ingegaan op wat agressie eigenlijk is en wordt gekeken naar de eigen rol in het conflict. In de tweede fase wordt het moment van escalatie belicht. Wat gebeurt er met de agressor maar ook met jezelf. In deze fase wordt ook gekeken naar het juridisch kader waarin men mag handelen.  In fase drie van de training wordt aandacht besteed aan de nazorg, wat je voor jezelf en voor een ander kan doen. Doorheen heel de training worden blokken ingelast waarin de deelnemers met fysieke of verbale vaardigheden aan de slag gaan.

 

Fysieke weerbaarheid training
Deelnemers krijgen een algemene basis aan technieken die in veel situaties bruikbaar zijn. Samen met de trainer gaan ze aan de slag om de vertaling te maken naar hun eigen praktijk situaties.  De gebruikte technieken worden altijd afgestemd op de klanten waarmee ze in aanraking komen. Ook worden weerbaarheids-technieken  afgewogen t.o.v.  het juridisch kader waarin men mag handelen.

Scenario training
Bij deze training worden specifieke situaties uit het werk nagespeeld. Deelnemers gaan aan de slag in een bijna “real life” omgeving waarbij de intensiteit van voorkomende verbale en/of fysieke agressie steeds verschillend is. Hierdoor leren deelnemers in allerlei situaties mogelijkheden te zien en  de juiste mogelijkheden te kiezen. In deze training wordt gebruik gemaakt van een acteur om zo de situatie zo reëel mogelijk te simuleren.

Training op maat
Soms zijn omstandigheden zo specifiek dat het wenselijk is een training op maat te maken. Hierbij wordt een training samengesteld die specifiek voor uw medewerkers is en is afgestemd op de vragen die er liggen rondom agressie.

 

Doelgroep

De trainingen zijn bestemd voor werknemers, in diverse beroepsgroepen, die in hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met  verbale en/of fysieke agressie, of de dreiging hiervan.

Afsluiting

Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een verklaring van Helix Training & Consult.

Duur

Basistraining omgaan met agressie:  2 trainingsdagen van 7 klokuren incl. lunch
Fysieke weerbaarheid: 2 trainingsdagdelen van 3 klokuren
Scenario training: 1 trainingsdag van 7 klokuren incl. lunch

 

Kosten

Basistraining omgaan met agressie € 2850,= excl. BTW en reiskosten trainer
Fysieke weerbaarheid € 1250,= excl. BTW en reiskosten trainer
Scenario training € 1395,= excl. BTW en reiskosten trainer

 

Locatie

Uitvoering Terneuzen / Middelburg / incompany

Bijzonderheden

De maximale groepsgrootte voor deze training is 12 deelnemers.

Overig

Informeer geheel vrijblijvend naar onze op maat trainingen.